Tanık Ücreti Tarifesi 2018

Vekalet Pulu Ücreti 2018
2 Haziran 2020

Tanık Ücreti Tarifesi 2018

2018 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi !

Adalet Bakanlığı, “2018 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi” konulu Tebliğ yayımladı. Tebliğ ile, 2018 yılında ceza muhakemeleri sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılacak tanıklara verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Belirlemeye göre;

-Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 15,00 ilâ 40,00 TL kadar ücret ödenecek.

-Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.

-Tanığa yapılacak ödemelerden hiçbir vergi, resim ve harç alınmayacak.

2018 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

Adalet Bakanlığından

29.12.2017

30285

Madde 0001 : Amaç

(1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Madde 0002 : Kapsam

(1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.

Madde 0003 : Dayanak

(1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Madde 0004 : Tazminat

(1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 15,00 ilâ 40,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.

Madde 0005 : Giderler

(1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.

Madde 0006 : Muafiyet

(1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenir.

Madde 0007 : Yargılama gideri

(1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.

Madde 0008 : Yürürlük

(1) Bu Tarife 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Comments are closed.