ARABULUCULUK

Türkiye’de, 6325 sayılı “Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu” ile hukuk sistemine dahil olan "Arabuluculuk" kavramı konusunda
İşeri Avukatlık Bürosu hem kurucu Av.Zafer İşeri’nin hem de ekibinde bulunan uzman avukatları ile birlikte size en efektif çözümleri sunmak için hizmet vermektedir.
Türk hukuk sistemine nefes aldırmak üzere katkı sağlayacak arabuluculuk konusunda İşeri Avukatlık size en kısa ve en kazançlı yöntemleri sunmak için güncel olayları, kanunları ve çözümleri takip ederken, her bir arabuluculuk dosyası için ekip kurarak özenle çalışılmasını ve işin takip edilmesini sağlamaktadır.

Arabuluculuk Hizmeti Almak İstiyorum

Arabuluculuk Nedir?

Türkiye’de, 6325 sayılı “Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu” ile hukuk sistemine dahil olan arabuluculuk kavramı, uyuşmazlıklar durumunda tarafların karşılıklı anlaşmaları için, üçüncü bir kişi olan tarafsız bir arabulucu ile müzakere edilerek çözümlenmesi sürecidir. Mahkeme süreci veya mahkeme süreci dışında, yargılamadan daha esnek kabiliyete sahip olan süreç, zaman kaybı ve ekstra mahkeme masrafları gibi işlemlerden avantaj sağlar. Tarafların kendi çözümlerini veya arabulucunun önereceği çözümleri gizlilik esasına dayandırarak sonuca ulaşmayı sağlar.

Kimler Arabuluculuk Yapar?

Adalet bakanlığına bağlı olarak icra edilen arabuluculuk hizmeti, adalet bakanlığı hukuk işleri müdürlüğüne bağlı; gerekli eğitimi almış ve başarı göstermiş en az 5 yıllık hukukçular arasından seçilmiş avukatlar tarafından arabuluculuk hizmeti verilmektedir.

Arabuluculuk Hizmeti Ne Zaman Alınır?

Arabuluculuk hizmetine taraflar, uyuşmazlık mahkeme aşamasına gitmeden veya mahkeme aşamasında iken gidebilir. Arabuluculuk hizmetinden en fazla yararı sağlamak için, uyuşmazlık oluştuğu anda başvurmak en iyi zaman olarak nitelendirilebilir.

Arabuluculuk Hizmeti Hangi Konularda Alınmaktadır?

Arabuluculuk hizmeti, kişilerin veya şirketlerin tasarrufunda bir irade göstererek aldıkları bir hizmet olması sebebi ile her türlü uyuşmazlıkta bu hizmetten faydalanılabilmektedir. Aile Şirketleri, Yabancı sermayeli şirketler ve uluslar arası ticari işlemler, İşçi-İşveren arası ilişkiler, Aile uyuşmazlıkları, Gayrimenkul ve İnşaat Projeleri, Kiracı-Kiralayan İlişkileri, Tüketici Problemleri, Enerji Projeleri, Spor, Fikri ve Sinai Mülkiyet, Bankacılık- Finans ve Sigorta, Sermaye Piyasası ve Halka Açık Şirketler, Ulusal ve uluslararası Taşıma, Medya, Bilişim ve Telekomünikasyon, Sağlık …

Arabuluculuk Hizmeti Hangi Konularda Alınamaz?

Arabuluculuktan yararlanılmak istenen söz konusu durum; ceza, kabahatler kanununa dahil olan konular ve idare hukukuna giren konular arabuluculuk hizmeti kapsamı dışında kalır. Ayrıca, boşanma davası, aile içi şiddet içeren konular arabuluculuk hizmeti içerisinde yer almamaktadır.

Arabuluculuk Süreci Nasıl İşler?

Tarafların irade ve isteklerine bağlı olarak başlayan ve devam eden süreçte öncelikle, bağımsız ve tarafsız olan arabulucunun belirlenmesi ve arabuluculuk sözleşmesinin imzalanması ile süreç başlar. Görüşmeler; ön görüşme, asıl görüşme, otak görüşme, özel görüşmeler ve sonuca bağlanması şeklinde alakalandırılabilir.

Arabuluculuk Süreci

Tarafların irade ve isteklerine bağlı olarak başlayan ve devam eden süreçte öncelikle, bağımsız ve tarafsız olan arabulucunun belirlenmesi ve arabuluculuk sözleşmesinin imzalanması ile süreç başlar. Görüşmeler; ön görüşme, asıl görüşme, otak görüşme, özel görüşmeler ve sonuca bağlanması şeklinde alakalandırılabilir.
Arabuluculuk Hizmet Sürecini Detaylı İncelemek Gerekirse;

 • Sürecin başlaması için tarafların iradesi olmak zorundadır. Arabulucuya gitmek isteyen taraf, diğer tarafı arabuluculuk sürecine davet eder.
 • Arabuluculuk hizmetini alacakları arabulucunun belirlenmesinin arkasından tarafların arasında “Arabuluculuk Sözleşmesi” imzalanır.
 • Ön Görüşme;
 • Bu görüşmede “arabulucu” taraflardan arabuluculuğa konu olan uyuşmazlık hakkında bilgi ve belge talebinde bulunur.
  Taraflara “arabuluculuk” kavramı anlatılır ve faydaları hakkında bilgi verilir..
  Bu ön görüşme ile taraflar açısında sonuca gitmek ve süreci ilerletmek konusunda arabulucu saptamalarda bulunur..
 • Asıl Arabuluculuk Toplantı Süreci; arabulucu tarafından organize edilerek tarafların davet edildiği, gerekirse birden fazla kez yapılabileceği gibi uyuşmazlık konusuna bağlı şekilleri belli olan toplantılar.
 • Ortak Toplantılar ve Özel toplantılar; arabulucunun ve tarafların gerekli gördüğü şekilde organize edilmektedir.
 • Arabuluculuk Hizmetinin Sona Ermesi;
 • Tarafların anlaşmaya varması halinde
  Arabulucuk tarafından bir sonuca varılamayacağının tespiti halinde
  Tarafların biri ve toplu olarak arabuluculuk sürecinden vazgeçtiğini belirtmesi halinde
  Uyuşmazlık konusunun arabuluculuğa uygun olmadığına karar verilmesi halinde
  Arabuluculuk Süreci Sona Erer.