UZLAŞTIRMA

Uzlaşma Nedir?

Uzlaşma; suçtan mağdur olan kişinin, suç şüphelisi ile anlaşması sonucunda ceza yargılanmasının sona ermesidir.
Uzlaşma süreci, şikayetten vazgeçmek değildir. Şikayetten vazgeçilme halinde uzlaştırmadan yararlanılamaz.
Bu yüzden ifade olarak; “Şikâyetçiyim, Fakat Uzlaşmak İstiyorum” şeklinde ifade kullanılmalıdır.

Her Konuda Uzlaşma Hizmeti Alınabilir mi?

Uzlaşma ancak kanunda belirtilen suçlara ilişkisin soruşturma ve konuşturmalarda kullanılabilmektedir.
 • Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suçlar (cinsel saldırı suçları ve etkin pişmanlık hükümleri olan suçlar hariç)
 • Kasten yaralama suçu (üçüncü fıkrası hariç, TCK madde 86; madde 88),
 • Taksirle yaralama (TCK madde 89),
 • Konut dokunulmazlığının ihlali (TCK madde 116),
 • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (TCK madde 234),
 • Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkrası hariç, TCK madde 239)
 • Uzlaşma teklifini kabul etmek zaman kaybı değildir. Uzlaşma hızlı bir süreçtir. Uzlaştırmacı 30 gün içinde süreci tamamlamakla yükümlüdür. Cumhuriyet savcısı gerek görürse bu süreyi 20 gün uzatabilir. Uzlaşma süresince zaman aşımı süresi işlemez.
  Cumhuriyet savcısı kontrolünde gerçekleşen uzlaşma süreci, suçtan zarar gören kişinin maddi veya manevi zararları konusunda giderilmeye yönelik taraflar müzakere edilmektedir. Bu müzakerelerde gizlilik esas olur ve şüpheli aleyhine delil olarak kullanılamaz. Ayrıca uzlaşma teklifini kabul etmek suçu kabul etmek anlamına gelmez. Serbest iradenizle karşı tarafın teklifini kabul etmezseniz süreç sona erer. Uzlaşma sonucunda varılan anlaşma yerine getirilmeden soruşturma dosyası kapatılmaz. Eğer karşı taraf vaadini yerine getirmezse uzlaşma yapılmamış sayılır.

  Uzlaşma Sürecinde Ne Üzerinde Uzlaşılabilir?

 • Fiilden kaynaklanan maddî veya manevî zararın tazmin edilmesi veya eski hâle getirilmesi,
 • Bir kuruma veya yardıma muhtaç kişi ya da kişilere bağış yapılması,
 • Kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluşta geçici süreyle çalışılması,
 • Topluma faydalı birey olmasını sağlayacak bir programa katılması,
 • Mağdurdan özür dilenmesi gibi hukuka aykırı olmamak koşulu ile suç şüphelisinden her şeyi isteyebilirler.
 • Uzlaşma gerçekleştiği takdirde anlaştığınız şeyi yerine getirmekle yükümlüsünüz.
  Bu yükümlülüğü yerine getirdiğiniz takdirde;
 • Mağdurun mağduriyeti daha hızlı bir şekilde giderilmiş olur.
 • Şüpheli hakkında dava açılmaz.
 • Dava açılmışsa düşer.
 • Ceza alma ve sabıkalı olma ihtimali ortadan kalkar.