Yazılar

16 Nisan 2021

ELEKTRİKLİ SCOOTER’LARIN KULLANIMINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Elektrikli scooter’ların kullanımına ilişkin düzenlemeler getiren yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmeliğin ‘amacı’ bölümünde, “a) Paylaşımlı elektrikli skuter (e-skuter) işletmeciliği faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, bu faaliyetlerde […]
24 Mart 2021

CEZA MUHAKEMELERİ KANUNU KAPSAMINDA KORUMA TEDBİRLERİ

Ceza Muhakemeleri Kanunu madde 90 ve devamında koruma tedbirleri düzenlenmiş olup yazımızda bu tedbirlerden yakalama, gözaltı, tutuklama, arama ve PSVK kapsamında kimlik sorma tedbirlerinin ne anlama […]
24 Mart 2021

BONODAN KAYNAKLANAN MENFİ TESPİT DAVASI

I)Menfi Tespit Davası:Borcu bulunmayan kişilerce bir hak veya hukuki ilişkinin mevcut olmadığının tespiti için açılan dava, menfi tespit davasıdır. Borçlu bu davayı, alacaklı tarafından bir icra […]
24 Mart 2021

KİRACININ BİR TAŞINMAZI KİRAYA VERENE KARŞI BORÇLARI VE TEMERRÜT’ÜN KİRACI AÇISINDAN SONUÇLARI

Kira sözleşmesi karşılıklı iki tarafa borç ve haklar yükleyen sözleşmelerdendir. Bu sözleşme genel olarak “kiraya verilenin” kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakırken, buna karşılık […]
24 Mart 2021

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YORUMLAMA

2020 yılının başından itibaren Covid-19 salgını sebebiyle birçok ticari işletme uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi farklı çalışma modelleriyle çalışmaya geçtiler. Bu kapsamda 10 Mart 2021 tarihli […]
15 Mart 2021

BASINA YANSIYAN YARGI REFORMU HAKKINDA İNCELEME

            Türk Dil Kurumu uyarınca, reform kelimesi “düzeltme” anlamına gelmektedir. Ne yazık ki bu kelime temelinde olumsuzluk barındırır çünkü düzgün bir işleyişi yeniden şekillendirmek gereksiz olacaktır. […]