UZMANLIK ALANLARIMIZ

İCRA-İFLAS HUKUKU

ZAFER İŞERİ AVUKATLIK BÜROSU, icra iflas hukuku altında birçok şahıs ve şirketlere finansal anlamda yapılandırma, planlama ve destek sağlayarak çözüm üretmektedir.
Bu noktada ZAFER İŞERİ AVUKATLIK BÜROSU;

 • Hukuki Analiz Yaparak, uygulanması gereken hukuksal stratejiyi belirleyerek Hukuki, vergisel veya cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalınmasını önlemek ve yapılması gereken adımları belirleyerek fiili olarak yürütülmesini sağlamaktadır.
 • Şahıs veya Şirketlerin karşılaştığı dava ve icra takiplerine karşı belirlenen strateji çerçevesinde takip etmek, işlemlerini yapmak
 • Şahıs veya Şirketlerin alacakları gereği borçlularla görüşmelerinin yapılması açılması gereken icra ve davaların açılması ve yürütülmesi gereken işlemleri gerçekleştirmektedir.
 • Alacak takibi yönetimi ile takip başlatmak, borçlunun malvarlığı (menkul, gayrimenkul ve diğer hak ve alacakları) üzerine haciz koymak ve akabinde malların satışını gerçekleştirerek alacağın tahsilini gerçekleştirmek. Alacaklılar ile gerekli protokol/sözleşme çalışmalarına katılmak ve/veya sözleşmeleri hazırlamak.
 • İflas erteleme durumlarında; alacak tahsili konusunda strateji geliştirmek ve süreçleri takip etmek.
 • ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

  ZAFER İŞERİ AVUKATLIK BÜROSU, uluslararası ticaret hukuku alanında edindiği bilgi ve deneyimle aşağıdaki hususlarda destek sağlayarak çözümler üretmektedir.
  Bu noktada ZAFER İŞERİ AVUKATLIK BÜROSU;

 • Yabancı şirketler ile yapılacak sözleşmeleri uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde düzenlemek ve sözleşmeden doğabilecek olası ihtilafları düşünerek gerekli hükümleri belirlemek.
 • Yurt dışında yatırım yapmak isteyen şahıs ve şirketler için; yatırım yapılacak ülkenin ticaret, yabancı sermaye, vergi, iş ve diğer mevzuatlarını düşünerek müvekkillere hukuki görüş bildirmek
 • Yabancı şirketlerle doğabilecek ihtilaflar doğrultusunda hem türk hukuku hem de uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirmeler yapmak.
 • Franchising, distribütörlük, sole agency anlaşmaları düzenlemek.
 • TÜKETİCİ HUKUKU

  ZAFER İŞERİ AVUKATLIK BÜROSU, üretimin gelişmesi ve satış tekniklerinin günden güne yenilenmesi ile satan ve satın alan arasında oluşabilecek ihtilaflar veya anlaşmalar için aşağıdaki şekillerde hizmet vermektedir.

 • Abonelik sözleşmelerinden doğan davalar
 • Ayıplı Mallardan doğan davalar
 • Ayıplı hizmetlerden doğan davalar
 • Devre tatillerden doğan davalar
 • Garantili mallardan doğan davalar
 • Haksız şartlardan doğan davalar
 • Kapıdan satış – mesafeli satışlardan doğan davalar
 • Kredi kartı sözleşmelerinden ve kullanımından doğan davalar
 • Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar
 • Paket turlardan doğan davalar
 • Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaatlar
 • Tüketici kredilerinden doğan davalar
 • Tüketicilerin Reklam Kuruluna yapması gereken başvurular
 • Tüketicilerin Rekabet Kuruluna yapması gereken başvurular

 • Ve yukarıdaki hizmet şekillerine ek olarak ZAFER İŞERİ AVUKATLIK BÜROSU olarak tüketici hukuku konusunda danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

  ŞİRKETLER HUKUKU


 • Ulusal ve Yabancı şirketlerin Ticaret Odası nezdindeki tüm işlemleri
 • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’deki ticari faaliyetleri için gerekli hukuki yapının oluşturulması, irtibat bürolarının kurulması ve yönetilmesi
 • Şirketler Topluluğu yapısının kuruluş işlemleri, ana sözleşmelerinin hazırlanması, pay yapısının oluşturulması gibi tüm hukuki işleri
 • Anonim şirketlerin halka açılma işlemleri, hisse senetleri ve tahvillerle ilgili tüm işlemler
 • Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi
 • Tür değiştirme, birleşme, bölünme, şirket alım-satım
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca gerekli değişikliklerin yapılması
 • Genel Kurul, Yönetim Kurulu toplantılarına vekaleten katılma
 • Alım – Satım, Taşıma sözleşmelerinden doğan ticari davalar
 • Yönetim kurulunun ve şirket ortaklarının sorumluluk davaları
 • Şirket ana sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar ve davalar
 • Franchise, distribütörlük, lisans, telif, kira sözleşmelerinden doğan davalar
 • Genel Kurul kararlarının iptali, şirketin feshi ve tasfiyesi, ortaklıktan çıkarma davaları
 • Kredi sözleşmelerinden doğan davalar
 • İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

  ZAFER İŞERİ AVUKATLIK BÜROSU, müvekkillerine işçi ve işveren ilişkisinin her aşamasında eksiksiz ve kişiye özel danışmanlık hizmeti vermektedir. Hukuk bürosunun avukatları, müvekkillerimize iş hukuku alanında alacakları kararlar açısından yalnızca günlük danışmanlık hizmeti sağlamakla kalmayıp aynı zamanda uzun vadeli projeler açısından da danışmanlık yapmakta ve iş hukukundan doğacak uyuşmazlıklara ilişkin risklerin bertaraf edilmesinde yardımcı olmaktadır.

 • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve söz konusu sözleşmelerde değişiklik yapılması
 • Vergilendirme, yan yardımlar, emeklilik, izinler
 • İşçi sendikaları ile ilişkiler
 • İş yerinde sağlık ve güvenlik
 • Çalışma saatleri
 • İşçilerin özel hayatı
 • Gizli verilerin korunması
 • Ayrımcılık
 • Taşeron firmadan hizmet alımı
 • Yeniden yapılandırma ve işten çıkarma
 • Toplu ve bireysel işten çıkarma
 • İşe iade
 • Ticari İşletme devri, birleşme vs. işlemlerde iş sözleşmelerinin devri
 • İstifa
 • İDARE ve VERGİ HUKUKU

  ZAFER İŞERİ AVUKATLIK BÜROSU, hukuka aykırı şekilde tesis edilen idari işlemler veya idari eylemler nedeniyle müvekkillerimizin mağduriyet yaşamasını önlemek ve oluşan mağduriyetlerini gidermek amacıyla İdare hukuku konusunda hizmet vermektedir.

 • İdari mercilere yapılacak tüm idari başvurular,
 • İdare Mahkemelerinde görülen iptal ve tam yargı davalarında vekillik,
 • Vergi Mahkemelerinde görülen davalarda vekillik,
 • Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalarda vekillik,
 • Yürütmenin durdurulması talebi,
 • Özelleştirme ve kamulaştırma davalarda vekillik,
 • Danıştay’da temyiz aşamasında görülecek davalarda vekillik,
 • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde görülen davalarda vekillik,
 • İdari cezalar ile vergi suçları ve cezalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Her türlü hukuki danışmanlık ve yardım,
 • Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.
 • CEZA HUKUKU

  Türkiye’nin hızlı ekonomik gelişimi ve artan yabancı yatırımlar, hukuki anlaşmazlıkların yanı sıra ceza soruşturma ve kovuşturmalarının da artmasına sebep olmuştur. ZAFER İŞERİ AVUKATLIK BÜROSU, Ceza Hukuku alandaki tüm ihtiyaçları etkili bir biçimde karşılamaktadır.
  ZAFER İŞERİ AVUKATLIK BÜROSU, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçları olmak üzere her türlü ceza soruşturması ve davasında; şüpheli, sanık veya mağdur konumunda olan gerçek veya tüzel kişileri temsil etmekte ve kendilerine hukuki danışmanlık vermektedir.

  Dava Vekilliği Hizmetleri
 • Sulh ceza davaları ve duruşmaları
 • Asliye ceza davaları ve duruşmaları
 • Ağır ceza davaları ve duruşmaları
 • Askeri ceza davaları ve duruşma
 • İcra Ceza Davaları
 • Soruşturma aşamasında hazır bulunma
 • Çek şikâyetinden dolayı işlemler ve alacaklılarla müzakere,

 • Danışmanlık Hizmetleri
 • Acil hukuki yardım hal ve durumlarında temsil ve anında müdahale
 • Fiil ve hareketlerin cezai bakımdan incelenmesi ve çözümü
 • Tacir’in cezai sorumluluk hallerinin denetlenmesi
 • Kambiyo Hukuku, İcra İflas Hukuku Mevzuatı, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku’nun Ceza Hukuku boyutu ile ilgili denetimin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması
 • YABANCILAR ve VATANDAŞLIK HUKUKU

  Tanıma ve Tenfiz Hukuku
 • Başta Boşanma Davaları Olmak Üzere Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Geçerli ve Uygulanabilir Kılınmasına Yönelik Davalar
 • Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi

 • Daha Detaylı Bilgi için

  ULUSLARARASI İŞLEMLER ve UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

  Zafer İşeri Avukatlık Bürosu, Uluslararası İşlemler ve Uyuşmazlık Çözümü alanında, hem yerli müvekkillere hem de yabancı müvekkillere yaptıkları ulusal ve uluslararası ticari işlem veya ticari anlaşmazlıklar konusunda temsili etmektedir. Türk ve/veya kendi ülke mevzuatlarına uygunluğunu sağlama ile Türk ve/veya yabancı müvekkillerinin, uluslararası ticari uyuşmazlıklarının çözümü konularında, uyuşmazlığın Türkiye veya yurtdışında yargı veya sulh yollarından hangisiyle çözüleceğine bakılmaksızın, müvekkilin lehinde olacak, çok yönlü ve özgün bir hukuk danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır.

 • Gümrük işlemlerinden kaynaklanan ihtilafların çözümü
 • İthal ya da ihraç edilen ürünlerin gümrüklenmesi, taşınması, sigortalanması ve teslimi ile ilgili ihtilafların çözümü
 • Yargı kararlarının yabancı ülkelerde icra ve infazının gerçekleştirilmesi
 • İhracat ve ithalattan kaynaklı yurt dışı alacakların takibi
 • Şirketlere yatırım teşvikleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü
 • İhracat vesaikinin hazırlanmasında danışmanlık hizmeti verilmesi
 • İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin uygulamalara karşı savunmaların hazırlanması
 • ANAYASA MAHKEMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU DAVALARI

 • Daha Detaylı Bilgi için
 • Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yöntemi (Anayasa’da yer alan düzenlemenin kapsamı ve Anayasa Mahkemesi’ne başvuru usulü)
 • Bireysel başvuru yöntemi çerçevesinde Anayasa Mahkemesi’nden karar alma (kabul edilebilirlik kararı, geçici tedbirler, bir hakkın ihlal edilip edilmediğinin tespiti ve ihlalin ve sonuçlarının nasıl ortadan kaldırılacağına ilişkin yapılması gerekenler, yeniden yargılama, tazminat ödenmesi veya yeniden genel mahkemede dava açılması yolu…)
 • Bireysel başvuru yöntemi çerçevesinde Anayasa Mahkemesi kararlarının etkisi ve bu kararların uygulanması