Arsa Karşılığı İnşaat İşleri Tespitinde KDV Matrahının Tespiti

2018 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
15 Haziran 2020
Türkiye’de Arabuluculuk Kapsamı Genişliyor
15 Haziran 2020

Arsa Karşılığı İnşaat İşleri Tespitinde KDV Matrahının Tespiti

Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan ve 27.02.2018 tarihli Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nda köklü değişiklikler yapılmaktadır. Tasarı ile birlikte Arsa Karşılığı İnşaat işlerinde K.D.V. matrahı yeniden belirlenmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 2. Maddesinin (5) numaralı fıkrasına, 7104 Sayılı Kanunun 1. Maddesiyle aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“Bu Kanunun uygulanmasında arsa karşılığı inşaat işlerinde; arsa sahibi tarafından konut veya işyerine karşılık müteahhide arsa payı teslimi, müteahhit tarafından arsa payına karşılık arsa sahibine konut veya işyeri teslimi yapılmış sayılır.”

Yani,

1. Arsa sahibinin, müteahhitten alacağı konut ve işyerlerine karşılık müteahhide arsa payının teslim edildiği,

2. Müteahhitin ise, arsa sahibinden alacağı arsa payına karşılık arsa sahibine konut veya işyeri teslimini gerçekleştirdiği düzenlenmektedir.

Ayrıca, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 27. Maddesine, 7104 Sayılı Kanunun 7. maddesiyle aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

“Arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin, Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı esas alınır.”

Yapılan düzenlemelere ilave olarak, arsa karşılığı konut ve işyeri teslimlerinde dikkat edilmesi gereken diğer hususlar aşağıdaki gibidir;

1. Arsa sahibine verilen konutlar için sözkonusu konutların teslim edilmesinden(inşaatın tamamlanarak mülkiyetin arsa sahibine geçmesinden) itibaren 7 gün içinde fatura düzenlenmelidir.

2. Dairenin maliyet bedeli bilindiğinden, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 267. Maddesi uyarınca emsal bedel olarak ikinci sıranın uygulanması gerekir. Perakende satışlar için %10 kar ilave edilerek emsal bedel tespit edilmelidir.

3. Arsa ve konut teslimi arasında trampa yapıldığından, İnşaat firmasınca arsa sahibine teslim edilen konutlar emsal bedel üzerinden maliyetlendirilmeli ve satış fiyatı olarak da emsal bedel esas alınmalıdır.

Comments are closed.