Arabuluculuk Kavramının Şirketler için Önemi

Yargıtay 9.Hukuk Dairesinden İşçilik Alacakları, Fazla Mesai ve Genel Tatil Alacağına İlişkin Karar
18 Haziran 2020
Evlilik Birliğinde 3.Kişiye Manevi Tazminat İsteminde Bulunulabilir mi?
18 Haziran 2020

Arabuluculuk Kavramının Şirketler için Önemi

İş yaşamında şirketlerde mutlaka süreç içerisinde karşılaşılan çatışma, uyuşmazlık, anlaşmazlık gibi kavramlarda en önemli olan hızlı ve karlı bir şekilde süreci yönetip sona erdirmektir. Arabuluculuk kavramı şirketler için önemi konusuna geldiğimizde ise, tam olarak ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yöntem diyebiliriz.

Arabuluculuk Sistemi Şirketlerde Karlı mıdır?

Şirketlerinin  en önemli nihai amacı karlılıklarını arttırmaktır. Bu durumda arabuluculuk sistemi şirketlerde karlı mıdır diye düşündüğümüzde, Uzun ve belirsiz dava süreçleri, maliyetleri, yıpranmalarını varsaydığımızda bu noktaları ortadan kaldıran bir sistem diyebiliriz. Sonuç odaklı ve katılımcı bir yapıda düşünen şirketler için Arabuluculuk Sistemi Şirketlerde karlıdır.

Tahkim veya Arabuluculuk Seçimi

Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olan Tahkim yöntemi, mahkeme yargılamasına göre  daha hızlı bir çözüm sağlar. alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemi olan tahkim, kimilerine göre doğrudan yargısal bir faaliyettir. Tüm deliller dava sürecinde toplanır,kararı verecek hakem ya da hakemlerin bunlara ihtiyacı duyar. Bu süreç ve maliyetler düşünüldüğünde küçük bedelli uyuşmazlıklar, özellikle şirketlerin sıkça karşılaştığı  iş davaları, kira ya da tüketici davaları için ise tercih edilmemektedir.

Arabuluculuk, tahkim sisteminden ve mahkeme sürecinden önce tercih edilen  çözüm yöntemidir. Bununla birlikte Tahkim ya da mahkeme süreci devam ederken de arabuluculuk sisteminden faydalanılabilir.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nca tutulan sicile kayıtlı, sistematik teknikler uygulayan, görüşüp müzakarelerde bulunan, tarafları bir araya getiren ve birbirlerini anlamalarını sağlayan, tarafsız, mesleğinde en az 5 yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu üçüncü kişilerin gerçekleştirdiği arabuluculuk . iletişimi doğru bir şekilde gerçekleştiren, bağımsız ve tarafsız, üçüncü bir kişi nezdinde müzakere edilerek çözümlenmeye çalışıldığı bir süreçtir, arabuluculuk yöntemini tercih eden şirketlerin avantajları nelerdir;

  • Dava süreçlerinde yüklenilen harç, masraf, damga vergisi gibi yüksek ödemelerin yükünden kurtulunmuş olunur, ekonomik bir sistemdir.
  • Arabuluculukta,süre bir kaç saat, bir gün veya bir hafta sürer.
  • Doğru iletişim kanalları kullanıldığı için  ticari ilişkilerin devam edebilmesini sağlar.
  • Yargılama süreci aleni iken arabuluculuk süreci gizlilik(confidential) içinde işletilir. Bilhassa ticari sırların ortaya çıkmasını istemeyen taraflar için ideal bir başvuru yöntemidir.
  • Süreç sonunda anlaşmaya varılamaması halinde yargı merciilerine başvuru hakkı kaybedilmemektedir.
  • Taraflara kendilerine dayatılan ve tek tarafın kazanmasıyla sonuçlanan kararlar yerine arabuluculukta her iki tarafın üzerinde uzlaşıya vardığı ve menfaatlerinin zarar görmediği bir çözüm üretilir.

Comments are closed.