Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ve Merkezi Yönetmeliği

Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi (2019)
22 Haziran 2020
Kamulaştırma Kanununda Değişiklik
22 Haziran 2020

Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ve Merkezi Yönetmeliği

Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ve Merkezi Yönetmeliği

1 Haziran 2019 cumartesi günü 30791 sayılı resmi gazete ile bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından bilgileri toplamak bilgi koordinasyonu sağlamak üzere Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ile Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nin yapısı görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu Ve Merkezi Yönetmeliği yayınlanmıştır.

Bu yönetmeliğe göre merkezin görev ve yetkileri şunlardır;

  1. a) Yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen siyasi ekonomik askeri Sağlık Güvenlik ve benzeri alanlar ile acil durumlara ilişkin tüm gelişmeleri takip etmek ve önemli görülenlerin arzını sağlamak,
  2. b) Merkeze düzenli kesintisiz hızlı ve güvenilir bilgi akışını sağlamak,
  3. c) Merkezde bulunan her türlü donanım, bilgi sistemleri ile araç ve gerecin faal halde bulundurulmasını sağlamak,

ç) Bakanlıklar ile gerekli görülen kamu kurum ve kuruluşlarından merkeze bilgi akışının sağlanması için ihtiyaç duyulan teknik altyapıya yönelik iş ve işlemleri yapmak,

  1. d) Merkeze gelen/giden her türlü bilgi ve bilgi içerir evrakın gizlilik derecesi ne uygun olarak kaydını tutmak uygun şekilde muhafazasını sağlamak,
  2. e) Merkezde yapılacak toplantılara yönelik gerekli iş ve işlemleri yapmak
  3. f) Kurul tarafından verilen görüş öneri ve kararlarla ilgili gerekli iş ve işlemler ile bunların takibini yapmak
  4. g) Merkezde görev yapan idari işler Başkanlığı personeli ile temsilciler için çalışma gün ve saatleri ile usüllerini belirlemek görev tanım puanları hazırlamak uygulanmasını takip etmek ve güncel halde bulundurulmasını sağlamak,

Ayrıca Yönetmeliğe göre, Merkez ile bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşları arasındaki haberleşmenin emniyetli süratli ve güvenilir bir şekilde sağlanması için gerekli tedbirler alınır.

Dikkat çeken başka bir husus ise merkezin çalışma usul ve esasının tam zamanlı kesintisiz ve günün 24 saatinde devamlılık gösterecek şekilde belirlenmiş olmasıdır.

Comments are closed.