COVID-19 Salgını Corona ile İlgili Resmi Gazete Kararı

DİJİTAL HİZMETLER VERGİSİ ile BAZI KANUNLAR ve 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK
22 Haziran 2020
TELEFON GÖRÜŞMESİ KAYITLARINA İLİŞKİN KVKK KARARI
24 Haziran 2020

COVID-19 Salgını Corona ile İlgili Resmi Gazete Kararı

COVID-19 salgını nedeniyle 13/03/2020 tarihli ve 31067 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durdurulmuş, ancak zorunlu ve ivedi durumlarda yurtdışına çıkacak kamu görevlileri için de izin alınması talimatı gönderilmiştir.

İşbu genelge yalnız yurt dışından gelen “kamu görevlilerini” kapsamakta olup lafzı itibariyle kamuda çalışan sözleşmeli personelleri kapsamadığı gibi özel sektörde çalışan işçileri de kapsamamaktadır.
Bu sebeple işçinin 14 gün boyunca çalışmaması için çözüm önerilerimiz şu şekildedir;

• İş sözleşmesinin 1. Maddesinin 14. Fıkrası ve 4857 sayılı İş Kanununun “Telafi Çalışması” başlıklı 64. Maddesi gereği, işyerindeki çalışma tamamen durdurulmadığından dolayı işçinin yazılı talebi alınarak kendisine 14 gün izin verilebilir. Bu halde 14 günlük süre geçtikten sonraki 2 ay içinde düzenli olarak işçi telafi çalışması adı altında günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saate kadar fazla çalışma ücreti ödenmeden çalıştırılabilecek ve çalışmadığı günlerin telafisi yaptırılabilecektir. Ancak bu hususta işçi yazılı talebe yanaşmadığı takdirde;

• İş Kanunu’nun 25. Maddesi gereği işçinin; işçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde ise işverenin iş akdini haklı nedenle feshetme hakkı bulunmaktadır. Bu bağlamda işçiye yazılı bildirim ile kendisine bu durum belirtilerek, 14 boyunca ücretsiz izin kullanmaya niyeti bulunmamaktaysa iş sözleşmesinin derhal feshedileceği anlatılmalı, eğer işçi ile çalışmaya devam edilmek isteniyorsa;

• İş Kanunu’nun 25. ve 40. Maddeleri gereği somut olayda zorunlu sebep bulunduğundan dolayı işçiye yazılı olarak bildirim yapılmak suretiyle 14 gün boyunca işyerinde çalıştırılmayarak ilk bir hafta boyunca yarım ücret ödenebilecektir. Ancak takip eden haftada işçiye haklı sebeple fesih hakkının verilmemesi adına ücretinin tamamı ödenmelidir.

Comments are closed.