ÖNLEYİCİ HUKUK HİZMETLERİ VE ÖNEMİ

KORONAVİRÜS VE BOŞANMA
24 Haziran 2020
COVID-19 SEBEBİ İLE PAKET TUR SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ
24 Haziran 2020

ÖNLEYİCİ HUKUK HİZMETLERİ VE ÖNEMİ

Teknolojinin değişmesi, haberleşme ve ulaşım hizmetlerinde kolaylıkların ve hızın artması, siyasal gelişmeler, rekabet koşullarının değişmesi ve hukukun hareketliliği ilkesi gereği her gün değişen kanunlar, yönetmelikler ve sair mezvuatın takibinin zor olması nedeniyle ekonomik ve sosyal hayatta karşımıza yeni şeylerin çıkması işten bile değildir.

Gerçekleşen değişiklikler hayatımızı kolaylaştırdığı kadar peşinden yeni sorunlar, ilişkiler ve uyuşmazlıklar getirmektedir. Özellikle ticari işletmeleri ve şirketleri etkileyen yeni tip sözleşmeler hukuk insanları tarafından hukuk normları kapsamında detaylıca incelenmeli ve analiz edilmelidir.

Günümüzde çeşitli ilişkiler sonucu oluşan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde en çok dava yoluna başvurulmaktadır. Ancak mahkemelerin iş yoğunluğu, davada delil olarak kullanılması amacıyla mahkeme tarafından resmi ve özel kurumlardan gerekli belgelerin celp edilmesinin çok uzun sürmesi, hakim değişiklikleri sonucunda davanın en azından 1-2 duruşma uzaması, duruşmaların arasında minimum dört ay olması, ilk derece mahkemesinden karar alınsa bile kanun yollarına başvuru olması durumunda istinaf ve temyiz mercilerinde dosyanın çok uzun süre beklemesi davaların çok uzun sürmesi için sayılabilecek en basit ve başlıca akla gelen sebeplerdir. Kanun yollarına başvuru olması durumunda ortalama bir dava en az 3 yıl sürmektedir.

Davaların uzun sürmesi sonucunda bir hak talep eden taraf davayı kazanmış olsa bile istediği sonucu elde edemeyecek, mağdur konuma düşecektir. Bunun yanında dava harçları, bilirkişi/keşif ücreti gibi delil için ödenecek avansların olması dava açmanın masraflarının da bir hayli fazla olduğunu göstermektedir.

Uyuşmazlıkların daha hızlı veya henüz doğmadan çözülebilmesi mümkündür. Dava yoluna gidilmeden çözülen uyuşmazlıklar genellikle kazan-kazan şeklinde sonuçlanmaktadır. Taraflar böylece büyük masraflarla uğraşmadan ve uzun süreler beklemeden sonuca ulaşabilmektedir.

Yapılacak hukuki ve idari işlemlerin en az riskle sonuca ulaşabilmesi için öncesinde detaylı risk analizinin yapılması gerekmektedir. Bunun için yapılacak işler ve kurulacak akitler henüz meydana gelmeden önce hukuki açıdan incelenmeli ve hukuki danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sağlayan hukuk müşaviri avukatlar tarafından denetlenmelidir. Bu sayede problemler henüz gün yüzüne çıkmadan çözümlenmiş olacaktır. Unutulmamalıdır ki Avukatlık Kanunu gereği kanundan doğan işleri yalnız avukatlar yapabilmektedir. En iyi sonuç için bir avukata danışmak gerekmektedir.

Holdinglerin ve şirketlerin neredeyse bütün organizasyonlarına dahil olan hukuk müşavirleri, şirketlerin ana sözleşme, tüzük, genel kurul ve yönetim kurulu gibi idari alanda önemli rol oynamasının yanında, müşavirliğini yaptığı şirketlerin taraf olduğu davaları yürütmek ve yönetmektedir. Yapılacak akdi ve idari işlemlerden önce hukuk müşavirleri tarafından yapılacak denetim organizasyonu ile işlem sonucu zarara girme ihtimali en aza inecektir. Hukuka uygun olarak alınacak olan önleyici hukuk tedbirleri sayesinde doğması muhtemel olan uyuşmazlıklar meydana gelmeyecek veya mevcut uyuşmazlık dava yoluna gidilmeden en zararsız şekilde çözüme kavuşacaktır.

Önleyici hukuk hizmetlerinin gerekliliği akdi olarak en çok iş hukuku ve ticaret hukukunun uygulandığı alanlarda meydana gelmektedir.

İş sözleşmelerinin düzenlenmesi, fesih süreçlerinin hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesi, müşavirliği yürütülen tüzel kişiliğin menfaatlerinin korunması sistemli bir hukuki denetimle mümkündür. Yapılacak olan işçi alımlarında ve çıkarmalarda herhangi bir yaptırıma veya tazminat sorumluluğuyla karşılaşmamak adına takip edilecek usul işlemlerini ve arabuluculuk süreçlerini avukatın yürütmesi elzemdir. Bu sebeple hem şahısların hem de şirketlerin atacakları adımlarda süreçleri doğru yönetmek ve ileride bir hukuki uyuşmazlıkla karşılaşmamak adına en başından hukuki destek alması ve böylece önleyici tedbirlerle geleceğe yönelik bir koruma sağlaması çok önemlidir.

Şirketlerin kısa ve uzun vadede gerçekleştireceği faaliyetler açısından; şirket ana sözleşmesinin düzenlenmesinden başlayarak, ticari ilişkilerde taraf olunacak akitlerin hukuka uygun ve minimum riskle hazırlanması amacıyla organizasyonun her anında yer alacak olan hukuk müşavirliği hizmeti veren avukatlara danışılması potansiyel sorunları öngörmek ve buna göre hareket etmek çok daha doğru bir adım olacaktır.

Biz, İşeri Avukatlık Bürosu olarak; internet sitemizin ana sayfasında da belirttiğimiz üzere dinamik ve deneyimli ekibimizle müvekkillerin hukuksal hak ve menfaatlerini, hukukun üstünlüğü ve evrensel hukuk nosyonuna sahip şekilde, meslek kuralları ve meslek etiğinden ödün vermeksizin, sorunların çözümünde ve arzulanan hedeflere en kısa sürede ulaşılmasında etkin, zoru başaran ve yaratıcı bir avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.  Amacımız taleplerinizi en uygun biçimde yerine getirip yüksek menfaatinizi koruyarak mevzuata uygun olarak yönlendirmelerde bulunmak ve sorunları henüz doğmadan bertaraf ermektir.

Stj. Av.Halil İbrahim BALAZ

Comments are closed.