Tanıma ve Tenfiz Hukuku

Gerekli Belgeler;

  • Yabancı mahkeme kararının aslı
  • Yabancı mahkeme kararının kesinleşmiş olduğunu gösterir kesinleşme şerhi
  • Yabancı mahkeme kararının aslı üzerine alınacak APOSTİL şerhi
  • Kesinleşme şerhi ve apostil içeren Yabancı mahkeme kararının Türkçe’ ye yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi ve bu tercümenin Noter veya Konsolosluktan onaylatılması
  • Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Avukata vekâlet verilecek ise resimli boşanma vekâletnamesi ve vekâletnamede” yurtdışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz davası açmaya yetki.
  • Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi