Eşine İsmiyle Hitap Etmeyen Kocaya Kişilik Haklarına Saldırı Kararı

Kefalette Eşin Rızasına İlişkin Yargıtay Kararı
15 Haziran 2020
Arabanın Altında Kalan Kedinin Tüm Tedavi Masrafları Sigorta Şirketi Tarafından Karşılanmasına Karar Verildi
18 Haziran 2020

Eşine İsmiyle Hitap Etmeyen Kocaya Kişilik Haklarına Saldırı Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 06.05.2014 tarihli 2014/25298 sayılı kararı ile
‘eşine ismiyle hitap etmeyen kocayı kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle kusurlu buldu.’

Davalı kocanın eşine kaba davranması, eşine ismi ile hitap etmeyip ‘hişthey veya ıslık çalarak’ çağırması ve eşini istemediğini söylemesi davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğuna, davacı kadın yararına Türk Medeni Kanunun 174/2. Maddesi olan, boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngören hükmün koşullarının oluştuğuna, toplanan delillerden kadının ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olayların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiğinin anlaşıldığına dair, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi , tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kurallarını dikkate alarak davacı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesine karar vermiştir.

Comments are closed.