Arabanın Altında Kalan Kedinin Tüm Tedavi Masrafları Sigorta Şirketi Tarafından Karşılanmasına Karar Verildi

Eşine İsmiyle Hitap Etmeyen Kocaya Kişilik Haklarına Saldırı Kararı
15 Haziran 2020
İşçilik Alacaklarında Esaslı Değişiklik
18 Haziran 2020

Arabanın Altında Kalan Kedinin Tüm Tedavi Masrafları Sigorta Şirketi Tarafından Karşılanmasına Karar Verildi

12/07/2018 tarihli 2018/45936 sayılı Uyuşmazlık Hakem Kararı ile
“arabanın altında kalan kedinin tüm tedavi masrafları sigorta şirketi tarafından karşılanmasına karar verildi”. Başvuru sahibi tarafından, 15.07.2017 tarihinde meydana gelen trafik kazasında bir kedinin aniden aracının altına
girmesi ile, kedide ciddi yaralanma meydana geldiği, tedavi için yapılan masrafların tazmini için sigorta şirketine başvurduğu, sigorta şirketi tarafından eksik evrak olduğuna ilişkin SMS mesajı geldiği, sigorta şirketini aradığında bu SMS in standart mesaj olduğu, evrakların eksik olmadığı söylendiği, ivedi olarak ödemenin yapılmasını talep ettiği, sonrasında hesabına 150 TL yatırıldığı ve dosyanın yürürlükten kaldırıldığı bildirildiği, kazadan büyük badire atlatmış kediyi evinde sahiplendiği, eksper tarafından adresine gelinerek kedinin yürüyüşündeki topallama ve ameliyat kesikliğinin görülebileceği, veteriner firması hizmet verdiği isin ödemesini ve KDV sini cebinden karşılamak zorunda kaldığı, bu durumun dava konusu haline gelmeden yasalar gereği tazminat ödemesinin yapılması talep edilmektedir.
Sigorta şirketi vekili tarafından ise davacı tarafından huzurdaki uyuşmazlık konusu hasara ilişkin tanzim edilen kaza tespit tutanağı gereğince, müvekkil şirket nezdinde sigortalı aracın kediye vermiş olduğu zarar olduğu belirtildiği, 2017……………./1 sayılı hasar dosyası üzerinden başvuru sahibine 23.01.2018 tarihinde 150,00 TL ödeme yapıldığı ve müvekkil şirketin sigorta poliçesinden kaynaklanan sorumluluğunun son bulduğu, başvuru sahibinin gerçek zararının tespitini talep ettikleri, zira müvekkil şirket tarafından yapılan ödemenin başvuru sahibi tarafından iletilen bilgi ve belgeler üzerinden yapıldığı, bu nedenle başvuru sahibinin yaralı kedi için yapmış olduğu tüm zarar kalemlerini gösterir bilgi, belge ve fotoğrafların dosyaya kazandırılmasını ve gerçek zararın belirlenmesini talep ettikleri beyan edilmektedir.
Konu değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin neden olduğu kaza neticesinde kedinin yaralanması nedeni ile yapılan masrafların dosya sunulan 15.10.2017 tarihli A…. H…… C…..’a yapılan ödemeyi gösterir 300 TL lik fatura ve 3.835 TL lik yapılan işlemleri gösteren fatura gereğince toplam 4.135 TL lik harcamanın sigorta şirketinden tahsili gerektiği kanaatine varılmıştır.

Comments are closed.