Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ

Konkordato ve İşçi Alacakları
15 Haziran 2020
Apostil Şerhi Nedir?
15 Haziran 2020

Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ

Perakende olarak satışa sunulan ve üretim yeri Türkiye olan malların etiket ve fiyat listelerinde “Yerli Üretim” logosu kullanılmasına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete’de yayımlanarak 3 Ekim tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde değişikliğe gidilerek, etiket ve listelerde bulunması zorunlu bilgilere “malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih” ile “üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret” hususları eklendi. Bu doğrultuda tüketicilere yönelik mal satışlarında, ürünün ülkemizde üretildiğini göstermek üzere tüketicilerin dikkatini ilk bakışta çekecek nitelikte “Yerli Üretim” logosu Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak kamuoyuyla paylaşıldı. Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yerli Üretim” logosunun mevzuata uygun olarak kullanılmasında malın üretim yerinin tespitinin büyük önem taşıdığı belirtildi. Bu kapsamda “Yerli Üretim” logosunun perakende satışa konu hangi malların etiketleri üzerine yerleştirileceği hususu ile logonun kullanımına ilişkin usul ve esasların bugün yayımlanan Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ ile belirlendiği ifade edilerek, “Buna göre perakende olarak satışa sunulan ve üretim yeri Türkiye olan malların etiket ve fiyat listelerinde ’Yerli Üretim’ logosu kullanmaları zorunlu tutulmaktadır. Düzenlemeyle Sanayi Sicil Kanunu’nun 1’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen işletmeler tarafından Türkiye’de üretilen malların, Türkiye’de üretilen el ve ev sanatları ürünleri ile Gümrük Kanunu’nun 18’inci maddesinde sayılan ürünlerden (sanayi, gıda ve tarımsal ürünler, ile madenler vb.) Türkiye’de elde edilen veya üretilen malların ’yerli üretim’ sayılacağı kabul edilmiştir. Bu doğrultuda yurt dışından ithal edilen ve Türkiye’de sadece ambalajlanarak piyasaya arz edilen ürünler yerli üretim olarak kabul edilmeyecektir. Örneğin Rusya’dan ithal edilen pirincin Türkiye’de sadece ambalajlanarak satışa sunulmasının yerli üretim sayılmayacağı değerlendirilmiştir. Ayrıca sermayesi yabancı olmakla birlikte Türkiye’de yatırım yapan ve katma değer üreten üreticilerin de yerli sayılacağı göz önünde bulundurularak, Türkiye’de elde edilen veya üretilen malların yerli üretim sayılması gerektiği değerlendirilmiştir. Diğer taraftan ’yerli üretim’ kavramı ile ’yerli malı’ kavramları farklı olup, birbirlerinin yerine kullanılmamaktadır. Zira sermayesi yabancı olmakla birlikte Türkiye’de yatırım yapan ve katma değer üreten firmalar tarafından Türkiye’de üretilen ve satışa sunulan her tür mal için de fiyat etiketlerinde yerli üretim logosu kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır” denildi.

Bugünden itibaren yerli üretim logosunun etiketlerde ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde yerleştirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Yerli Üretim logosu dosyasına ulaşmak için tıklayınız

Comments are closed.