SGK Prim Borçları Hakkında Aklımızda Bulunması Gerekenler

Kuruma Yazılı Müraacat Olmadan İcra Yoluna Başvurulamayacağı Kararı
15 Haziran 2020
2018 Yılında Kimler E (Defter – Fatura – Arşiv) Uygulamasına Geçmeli
15 Haziran 2020

SGK Prim Borçları Hakkında Aklımızda Bulunması Gerekenler

Şirket yöneticileri ve ortaklarının SGK prim borçları ile ilgili olarak aklında bulunması gereken noktalar:

Bilinmesi gereken ilk nokta; ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, , 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri hariç, diğer maddeleri uygulanmaktadır.

Limited şirket ortakları ve yöneticileri, ödenmemiş SGK prim borçları ve idari cezalarda sorumluluğu şu şekilde anlatılmıştır. 5510 sayılı yasaya göre Limited şirketler SGK prim borçları, gecikme zamları ve idari para cezaları  sorumluluğu konusunda   öncelikle şirket tüzel kişiliği   sorumludur. Ancak , şirket  tüzel kişiliği ödemeyecek durumda ise; yani şirket borca batmış ise,  şirketi temsil yetkili kişi,kişiler kanuni temsilci yani müdür sorumludur.  Bu tarz durumlarda, prim aslı  ve gecikme zamları  tahsil edilemediği takdirde şirket ortakları  koydukları sermaye  payı kadar toplam borçtan sorumludurlar.

Limited şirkette ortağın ayrılması durumunda SGK prim borçları veya idari para cezalarında sorumluluğu; ayrılan ortak müdür değilse, öncelikle amme borçlarından sorumlu tutulmamaktadır.

Comments are closed.