1 Ocak 2019 ile Yargıda Hedef Süre Uygulaması

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18 Haziran 2020
2019 Yılı CMK Ücret Tarifesi
18 Haziran 2020

1 Ocak 2019 ile Yargıda Hedef Süre Uygulaması

1 Ocak 2019 tarihi itibari ile yargıda milat niteliğinde yeni bir dönem başladı. Bugünden itibaren artık vatandaşlara haklarında açılan soruşturma ya da davasının ne kadar sürede biteceği bildirilecek.

Soruşturma süreleri ile ceza, hukuk ve idari davalara ilişkin azami hedef süreleri belirlendi. Adalet Bakanlığı internet sitesinde  soruşturma, kovuşturma veya yargılama hedef süreleri ilan edilecek. Uzun sürelerde devam eden ‘kasten adam öldürme, cinsel saldırı, yağma, rüşvet, zimmet nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kasten yaralama’ davalarının 300 günde görülmesi hedefleniyor. Bu sekiz suç tipinde yargılamada hedef süre, ‘300-390 gün arasında’ olarak belirlendi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 31 Ağustos 2018’de adliyelere gönderdiği yazıyla, yargıda hedef süre uygulamasının, 3 Eylül 2018 itibarıyla start alacağını belirtmişti. Bu açıklamada, 1 Ocak itibarıyla başlayacak hedef süre uygulamasının, 3 Eylül itibarıyla açılan davaları kapsayacağı duyurulmuştu.

AVUKATA E-TEBLİGAT

– Avukatlara zorunlu, vatandaşa istemesi halinde elektronik yolla tebligat uygulaması da bugün başlıyor. İş uyuşmazlıkları gibi ticari uyuşmazlıklar da bugünden itibaren önce arabulucuya sonra ticaret mahkemesine gidecek.

– Belirlenen soruşturma ve kovuşturma süreçlerine ilişkin hedef süreler, UYAP üzerinden hâkim ve savcılar tarafından takip edilecek. Hedef sürelerde tamamlanmayan soruşturma ve davaların nedenleri de sisteme giriş yapılacak. Böylece, gecikmeye sebep veren unsurlar ülke genelinde ve yerel düzeyde belirlenecek ve takip edilecek. Yargılamayı uzatan nedenlerin tespit edilecek.

BAKANLIĞA RAPOR VERİLECEK

– Cumhuriyet başsavcılıkları ve adalet komisyonu başkanlıkları, her yıl ocak sonu itibariyle hedef sürelerin gerçekleşmesinde yaşanan gecikmelerin sebepleri ile çözüm önerileri raporla, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na ve Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’na iletecek. Raporlar daha sonraki yıllarda hedef süre belirlenirken dikkate alınacak.

CİNSEL SUÇLARDA 120 GÜN

– Cinsel suçlar, adam öldürme, hırsızlık gibi 15 suç türüne ait ceza soruşturmalarında hedef süreler 25’te birine kadar indirildi. Hırsızlık suçunda ortalama 1557 gün olan soruşturma süresinin 60 günde tamamlanması hedeflendi. Yağma suçunda 417 günü bulan ortalama dava görülme süresi 300 gün olarak hedeflenirken, 316 gün olan soruşturma süresi de 90 güne indirildi.

Cinsel saldırı suçlarındaki ortalama 243 gün olan soruşturma süresinin 120, 377 gün olan görülme süresinin 300-390 güne düşürülmesi hedeflendi.

KASTEN ÖLDÜRMEDE 150 GÜN

Kasten öldürmede soruşturma süresinin 627 günden 150 güne, 753 gün olan dava süresinin 300-390 gün arasına indirilmesi hedeflendi. Nitelikli dolandırıcılıkta, 922 gün olan soruşturma süresi 360 güne, 776 gün olan dava süresinin 300-390 güne indirilmesi hedefler arasında. Rüşvet davalarında 777 gün olan soruşturma süresinin 300 güne, 847 olan dava süresinin ise 300-390 güne indirilmesi öngörüldü.

TİCARET DAVALARINA DA ZORUNLU ARABULUCU GELİYOR

– İş gibi ticari uyuşmazlıklarda da 1 Ocak’tan itabaren zorunlu arabuluculuk getirildi. Arabulucuya başvuru, ticari davalarda dava şartı haline getirildi. Geçen yıl 231 bin 80 ticaret davası açıldı. Geçen yıl ortalama 541 günde tamamlanan ticari davaların arabulucular kanalıyla mahkemeye gitmeden bir hafta gibi kısa bir sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

E-TEBLİGAT DÖNEMİ BAŞLADI

– Elektronik Tebligat yönetmeliği de bugün yürürlüğe girdi ve elektronik tebligat dönemi başladı. E-tebligat işlemi, avukatın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak. 1 Ocak’tan itibaren kamu kurumlarına ve müracaatları halinde tüm vatandaşlara da tebligat elektronik olarak yapılacak.

Comments are closed.