2019 İtibari İle Kira Bedeli Artış Oranı Üst Sınırı

3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
22 Haziran 2020
KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK
22 Haziran 2020

2019 İtibari İle Kira Bedeli Artış Oranı Üst Sınırı

2019 İtibari İle Kira Bedeli Artış Oranı Üst Sınırı
ÜFE’ye Göre Değil TÜFE’ye Göre Belirlenecek.

Yeni Ekonomi Programı (2019-2021 Orta Vadeli Program- OVP) 20 Eylül 2018 tarih 30541 sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kira bedellerindeki artış her yıl, halen yürürlükte olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Kira Bedelinin Belirlenmesi başlıklı 344. Maddesi 1. Fıkrasına göre yapılmakta idi, maddeye göre:

Madde 344
Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

Kira bedelinde artış en fazla o yıl ÜFE oranındaki artış kadar olabilir.

Ancak kira bedelindeki artış oranı artık, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığınca hazırlanıp Cumhurbaşkanı imzasıyla 20 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren OVP’ye göre belirlenecek; yeni düzenlemeye göre:

“Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru veya emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir.”

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve tüketici fiyat endeksi (TÜFE) fiyat artış ve azalış (enflasyon) oranlarını belirleyen iki önemli göstergedir. ÜFE ve TÜFE oranları aylık olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanır.

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) üretilen malların üreticiye maliyetinin değişimini gösterirken, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) tüketicinin satın aldığı mal ve hizmet fiyatlarının değişimini gösterir. Her iki gösterge de enflasyon oranlarında yaşanacak artış ve azalışların önemli bir göstergesi olup faiz oranlarının yükselmesi ve alçalmasında yüksek etkileri olan kriterlerdir.

OVP ile yapılan yasal değişiklikle kira artış oranının hesaplanmasında kullanılan enflasyon oranı değiştirilmiş olup, yeni düzenleme gereğince, 2019 itibari ile kira bedeli artış oranı üst sınırı ÜFE’ye göre değil TÜFE’ye göre belirlenecek.

Stj. Av. Alpaslan DOĞRUSÖZ

Comments are closed.