İnternet Reklamcılığından Elde Edilen Gelirin Vergisel Sorumluluğu

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
22 Haziran 2020
Hafta Tatilinde Çalışmada Ödenecek Fazla Mesai
22 Haziran 2020

İnternet Reklamcılığından Elde Edilen Gelirin Vergisel Sorumluluğu

Reklamcılar Derneği’nin 2018 Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na göre; toplam medya yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artış gösterdi. 11.002 milyon TL olarak gerçekleşen medya ve reklam yatırımlarında en büyük payı, 2016 da olduğu gibi 2017 yılında da televizyon aldı. Medya yatırımlarındaki büyüme incelendiğinde, gıda ve kozmetik sektörlerinin itici güç olduğu gözlenmiştir.[1]  Medya yatırımları arasında son zamanlarda dikkat çeken en önemli araçlardan biri ise internet.

19/12/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, internet üzerinden gerçekleştirilen bir takım işlemler açısından kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırmak ve internet üzerinden gerçekleştirilen reklam hizmetleriyle ilgili vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla, internet ortamında verilen reklam hizmetleri gelir/kurumlar vergisi stopajı kapsamına alınmıştır.

Anılan Karar ile, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 2009/14592 sayılı BKK’da yapılan değişiklikle stopaj oranı %15 olarak belirlendi. Dolayısıyla tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile mükellef olup olmadığına bakılmaksızın hizmeti veren veya hizmete aracılık edenlere yapılacak internet reklamı bedeli ödemelerinden %15 oranında gelir vergisi stopajı yapılacaktır.

Aynı şekilde, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesinde yer alan dar mükellefiyete tabi kurumların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi kesintisi oranları hakkındaki 2009/14593 sayılı BKK’da yapılan değişiklikle de internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetin verilmesine aracılık eden dar mükellef kurumlara bu hizmetlerine ilişkin olarak yapılan ödemeler üzerinden yapılacak stopaj oranı %15 olarak belirlenmiştir.

Karar ile ayrıca tam mükellef kurumlara yapılan ödemelerden yapılacak kurumlar vergisi stopajı oranı da belirlenmiş olup Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine ilişkin 2009/14594 sayılı BKK’da yapılan değişlikle oran %0 olarak belirlenmiştir.

Dolayısıyla, internet ortamında reklam hizmetini verenlerin veya bu hizmete aracılık edenlerin tam mükellef kurum (kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunanlar) olmaları halinde, bunlara yapılacak ödemeler üzerinden %0 oranında stopaj yapılacaktır. Hizmete aracılık edenin tam mükellef kurum olması fakat hizmeti verenlerin dar mükellef olması ve ödemenin de hizmete aracılık eden aracılığıyla yapılması halinde, hizmete aracılık edene yapılan ödemeler üzerinden ödemeyi yapanlarca %0; hizmete aracılık eden tarafından hizmeti veren dar mükellefe yapılan ödeme üzerinden de hizmete aracılık edenlerce %15 oranında stopaj yapılacaktır.

Özetleyecek olursak,

01.01.2019 tarihinden itibaren, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere;

  1. Mükellef olup olmamasına bakılmaksızın gerçek kişilere yapılacak ödemelerden %15 oranında,
  2. Dar mükellef kurumlara yapılacak ödemelerden %15 oranında,
  3. Türkiye’de Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunan kurumlara yapılacak ödemelerden %0 oranında stopaj yapılacaktır.

476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 1/1/2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

[1] https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/2018-medya-ve-reklam-yatirimlari-raporu-aciklandi/

Comments are closed.