BDDK’DAN COVID-19 İÇİN ÖNEMLİ KARARI

İŞ KAZASINDAN ZARAR GÖRENLERİN VE YAKINLARININ MADDİ VE MANEVİ ZARARLARININ TAZMİNİ
24 Haziran 2020
7245 SAYILI ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU HAKKINDA İNCELEME
24 Haziran 2020

BDDK’DAN COVID-19 İÇİN ÖNEMLİ KARARI

Koronavirüs (COVID-19) salgınının ülkemiz ekonomisi ve finansal piyasalar üzerinde oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilmesine yönelik ortaya çıkan gerekliliklere binaen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) karar organı olan Kurul tarafından  COVID-19 salgın hastalığına karşı mücadelede alınan tedbirlerin hak kayıplarına yol açmasının önlenmesi amacıyla zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar hakkında 02.06.2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmi Gazete’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 29/05/2020 tarihli ve 9040 sayılı Kararı yayımlanmıştır.

2 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu Karara aşağıda yer verilmektedir:

“Kurulun 29.05.2020 tarihli toplantısında, 29.05.2020 tarih ve 24049440-010.03-E.7910 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

– COVID-19 salgını süreci ve alınan önlemler nedeniyle, 2019 yılı itibarıyla zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacağı bulunan hak sahipleri veya mirasçıları için Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 15.06.2020 olan son başvuru tarihinin, 15.09.2020 olarak uygulanmasına ve hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayan 2019 yılına ilişkin tutarların faiz ve kâr payları ile birlikte 30.09.2020 tarihine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (Fon) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına devredilebilmesine,

– Bu Kararın Resmi Gazetede yayımlanmasına karar verilmiştir.”

Böylelikle 2019 yılı itibarıyla zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar için son başvuru tarihi, hak sahipleri için 3 ay uzatılarak 15.06.2020’den 15.09.2020’ye tehir edilmiştir.

Comments are closed.