Girişimcilere Özel Hukuki Bilgi

Hukuki Danışmanlık Almanın Faydacı Yönleri
15 Haziran 2020
Otopark Yönetmeliği İkinci Kez Değişti
15 Haziran 2020

Girişimcilere Özel Hukuki Bilgi

Girişimciler veya startup olarak günümüzde konumlanan oluşumlar için “VERBİS açıldı mı? Ne zaman kayıt olmalılar? Kimler kayıt olmak zorunda?” gibi sorular önem arz etmekte. Bu konuya açıklık getirmek ve hukuki yönden dikkat çekmek gerekir.

Bu soruların cevaplarını Kişisel Verileri Koruma Kurumu 18.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararları ile verebiliriz. Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt yükümlülüğünün başlangıç tarihi 01.10.2018 olarak açıklanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16 ncı maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.” hükmü ile Kanunun Geçici 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “Veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır.” hükmü göz önünde bulundurularak;

– Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesinin kabulüne,

– Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesinin kabulüne,

– Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmesinin kabulüne,

– Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.04.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmesinin kabulüne

Bununla birlikte; Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt zorunluluğuna ilişkin yeni istisnalar da açıklandı.

18.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Kararları ile;

Arabulucuların,

4458 Sayılı Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet gösteren gümrük müşavirlerinin ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin,

Yıllık çalışan sayısı 50’den az veya mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların

Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmasına karar verilmiştir.

VERBİS Kayıt Yükümlülüğü

Comments are closed.