Hukuki Danışmanlık Almanın Faydacı Yönleri

Emlak Şirketi ile Yapacağınız Sözleşmeye Dikkat
15 Haziran 2020
Girişimcilere Özel Hukuki Bilgi
15 Haziran 2020

Hukuki Danışmanlık Almanın Faydacı Yönleri

Hukuk, toplumların genel faydasını sağlamak için ve  kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve kanunların toplamıdır. Şüphesiz ki yaşanılan sorunların hukuki yollarla çözüme kavuşmaması olabilir. Bununla birlikte gerek içerisinde bulunduğumuz yılların getirisi, gerekse tarafların artık hızlı çözüm üretmeye odaklanması uyuşmazlıklarda alternatif çözümlerinde aranmasını sağlamaktadır. Fakat  asıl odaklanılması gereken , uyuşmazlıkların ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde önlemler almak ve ileride meydana gelebilecek sorunları engellemek olması gerekmektedir. İşte bu noktada önleyici hukuki danışmanlık süreci ortaya çıkmaktadır

Günümüzde  birçok gerçek ve tüzel kişi önleyici hukuki danışmanlık hizmetinden yararlanmamaktadır. Uyuşmazlıklara mahkemeler nezdinde çözüm aranmaktadır. Bu durum ise  ek masrafların ve  hem öngörülemeyen sorunların ortaya çıkası ile çözümün uzun bir zamana yayılmasına yol açmaktadır.

Ticari şirketler açısından konuya bakacak olursak, şirketlerin kuruluş aşamasından, sözleşmesel süreçlerine kadar her türlü adımın hukuki bir denetimden geçmesi oldukça önem arz etmektedir. Şirketin kısa ve uzun vadede gerçekleştireceği planlar, şirket ana sözleşmesinin düzenlenmesi, iş ilişkisi kurulan diğer kişi ve kurumlarla yapılan sözleşmelerin denetlenerek aleyhe herhangi bir hükmü ihtiva etmeyen sözleşmelerin yapılmasını  buna örnek olarak verebiliriz.

Şirketler açısından işçi-işveren ilişkilerinde birçok işverenin iş davaları ile karşı karşıya kaldığı gözle görünen bir konudur. İş sözleşmelerinin düzenlenmesi, fesih süreçlerinin hukuka uygun şekilde yapılması oldukça önemli bir konu olup, taraflar bakımından  korumayı sağlamak ancak  hukuki denetim ile gerçekleşebilir. Hem şahısların hem de kurumların/şirketlerin  süreçleri doğru yönetmek ve ileride bir hukuki uyuşmazlıkla karşı karşıya kalmamak adına en başından hukuki destek alması ve böylece önleyici tedbirlerle geleceğe yönelik bir koruma sağlaması büyük önem arz etmektedir.

Sonuç olarak, bir uyuşmazlığa ilişkin Mahkemeden tarafınıza gönderilen tebligatı alarak bir hukuk hizmet almaya başlamaktansa bu sorunun ortaya çıkmasını baştan engellemek için bir hukuki danışmanlık alarak potansiyel riskleri öngörmek ve buna göre yol haritası belirlemek çok daha doğru bir adım olacaktır.

İşeri Avukatlık bürosu  olarak vizyon ve misyonumuz dahilinde hedefimiz; müvekkillerimizin, riskler ile  karşı karşıya kalmalarına engel olmak; doğru yönlendirmeler ve düzenlemeler ile ileride meydana gelme ihtimali olan sorunları en başından ortadan kaldırmaktır.

Comments are closed.