İş Başvurusu Sırasında Alınan Verilere Yönelik Uygulama

Şirket Birleşme Ve Satın Almalarında Hukuki Süreçler Nasıldır?
15 Haziran 2020
Emlak Şirketi ile Yapacağınız Sözleşmeye Dikkat
15 Haziran 2020

İş Başvurusu Sırasında Alınan Verilere Yönelik Uygulama

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından paylaşılan yeni karar özetlerinde şirketlerin “İnsan Kaynakları” departmanlarını yakından ilgilendiren bir durum da , iş başvurusu sürecinde işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak paylaşılması durumudur. Bu durum karşısında şirkete uygulanan idari para cezası aşağıdaki şekilde karara bağlanmıştır.

a) İlgili kişi tarafından, online olarak insan kaynakları hizmeti sunan veri sorumlusuna ait bir platform üzerinden yapılan iş başvurusunun akabinde; veri sorulusunun, ilgili kişiye ait başvuru bilgisi, ad ve soyadı ile e-posta adresi bilgisini içeren kişisel verileri herhangi bir hukuki sebebe dayanmadan diğer işe başvuranlarla paylaştığı tespit edildiğinden;

Bu durumun; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle anılan Şirket hakkında Kanunun 18 inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmıştır.

b) Bir şirketler topluluğu bünyesinde yer alan birden çok veri sorumlusu şirketler arasında veri aktarımı gerçekleştirilmesinin, üçüncü kişiye veri aktarımı olarak değerlendirildiği, bu itibarla aynı şirketler topluluğu bünyesinde yer alan veri sorumluları arasında gerçekleşecek veri aktarımında da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8 inci maddesi hükümlerinin esas alınması gerektiği dikkate alındığında,

İş başvurusunda bulunan bir adayın açık rızası olmadan kişisel verilerinin bir şirketler topluluğu altında yer alan veri sorumluları arasında aynı veri tabanını kullanmak suretiyle paylaşılmasının Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, anılan Şirket hakkında Kanunun 18 inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmıştır.

 1. Şirket satış stratejisinin belirlenmesi
 2. Şirketin bu süreçte kendini şeffaflaştırması
 3. Tanış ve ön görüşme süreci
 4. Finansal kuruluşun ve hukuki danışmanlık alınacak yerin belirlenmesi
 5. Niyet mektubu
 6. Münhasırlık ve gizlilik sözleşmesi
 7. Ticari münazaraların yapılması
 8. Pazarlık, yapılandırma, ortaklık şartları ve satış şartlarının belirlenmesi
 9. Şartları gerekse, Rekabet Kurulu ve SPK onayı
 10. İmzaların atılması
 11. Ana sözleşme değişikliği için genel kurul yapılması
 12. Entegrasyon için gerekli yapılandırmaların yapılması

Oldukça önemli olan bu süreçlerde önerimiz mutlaka profesyonel bir şekilde mali ve hukuki danışmanlık alınmasıdır.

Comments are closed.