Yargıtay’a Göre Fiziksel/Psikolojik Şiddet Mobbing Kriterleri

Otopark Yönetmeliği İkinci Kez Değişti
15 Haziran 2020
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik
15 Haziran 2020

Yargıtay’a Göre Fiziksel/Psikolojik Şiddet Mobbing Kriterleri

Yargıtay’a Göre Fiziksel/Psikolojik Şiddet  Mobbing Kriterleri

Çalışanlar kamuda ve özel şirketlerde , son zamanlarda oldukça çok sayıda  mobbing iddiasıyla dava açıyor. Bu iddiayı kanıtlayacak delil sunamayanlar ise, yargıdan beklediklerini alamıyorlar. Peki Mobbing’e uğrayanlar ne yapmalı? Yargının belirlediği mobbing kriteri nelerdir? Mobbing davalarında zaman aşımı süresi nedir, nasıl uzatılabilir? Mobbing nasıl ispatlanır?

Yargı kararlarına göre, psikolojik tacize uğrayan kişilerin, bu süreçte kanıt toplamaları büyük önem taşıyor. Somut kanıt toplanmaması durumunda mobbing iddiasından sonuç almak güçleşiyor.

Yargı kararlarına göre, iş yerindeki baskının mobbing olarak kabul edilebilmesi için öncelikle devamlılık arz etmesi gerekiyor. Psikolojik tacizin 3-6 ay gibi sürelerde devam etmesi ve sistematik olarak tekrarlanması, önemli bir kriter olarak görülüyor.

Mahkemede hak arayabilmek için, yapılması gerekenler şöyle:

– Mobbing’i mutlaka yazılı olarak üst yönetime aktarın.

– Psikolojik tacizde bulunan kişi veya kişilerin size yönelik talep ve sorularını yazılı olarak elinizde bulunmasını sağlayın.

– Mobbing’e uğradığınızı kanıtlayacak yazışma, not, mesaj, elektronik posta gibi bilgi ve belgeleri delil olarak saklayın.

– Psikolojik destek için psikiyatrist veya psikoloğa başvurun, rapor isteyin.

– Yaşadığınız olayları ayrıntılı bir şekilde ve tarihleriyle yazılı olarak tutun.

– Mobbing sürecine tanık olan veya olabilecek iş arkadaşlarınızla görüşün.

FİZİKSEL ŞİDDET MOBBİNG Mİ?

Mahkemeler, iş yerlerinde yaşanan bazı olumsuz davranışları mobbing olarak değerlendirmiyor. Fiziksel şiddet, cinsel taciz veya hakarete uğrayanların mobbing davası açmak yerine doğrudan bu fiillerle ilgili dava açması, daha kolay sonuç almalarını sağlıyor. Süreklilik arz eden her tartışma da mobbing olarak kabul edilmiyor.

YARGITAY’IN MOBBİNG KRİTERLERİ

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/8155 sayılı kararında, mobbing suçlamasının kabul edilebilmesi için aranan unsurları şöyle sıraladı:

– İşçiye karşı taciz psikolojik olmalı,

– İşçinin özgüvenini ve özsaygısını kaybettirmeli,

– Sistematik olarak tekrarlanmalı,

– Uzun bir zamandan beri devam ediyor olmalı,

– İşçinin buna karşı silahı olmamalı, olsa bile kullanamamalıdır.

CEZAYI GEREKTİREN MOBBİNG DAVALARINDA ON YILLIK ZAMAN AŞIMI

Mobbing davalarında genellikle tazminat davası açılıyor. Tazminat davalarında zaman aşımı 2 yıl olarak uygulanıyor. Fakat, eğer mobbing iddiasına konu eylem Türk Ceza Kanunu’na göre de suç sayılırsa, zaman aşımı süresi uzuyor. Eğer fiil 5 yıla kadar hapis cezasını gerektiriyorsa on yıl, beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiriyorsa 20 yıllık zaman aşımı uygulanıyor.

Comments are closed.