Noterler Birliğince Yayımlanan 19.11.2018 Tarihli Genelge

Maden ve Yeraltı İşlerinde Çalışan İşçilerin Hakları
18 Haziran 2020
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğinde Değişiklik
18 Haziran 2020

Noterler Birliğince Yayımlanan 19.11.2018 Tarihli Genelge

Noterler birliğince yayımlanan 19.11.2018 tarihli genelgede, 7099 sayılı yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile Türk ticaret kanununun 40. Maddesinin ikinci fıkrasındaki “imza beyannamesi herhangi bir ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilir” şeklindeki değişiklik gereğince bundan böyle noterlerce imza beyannamesi düzenlenmemesi talep sahiplerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerine yönlendirilmesi hususu vurgulanmıştır.

Genel Bilgiye Aşağıdaki Dosyadan Ulaşabilirsiniz

Türkiye Noterler Birliği Genelgelerhttps://www.iseri.av.tr/wp-content/uploads/2018/11/Türkiye-Noterler-Birliği-Genelgeler.pdf

Comments are closed.