Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğinde Değişiklik

Noterler Birliğince Yayımlanan 19.11.2018 Tarihli Genelge
18 Haziran 2020
Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?
18 Haziran 2020

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğinde Değişiklik

6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve geçici 3. Madde eklenmiştir.

“Madde 12/B – (2) Birinci fıkradaki süre; televizyon ile ses ve görüntü sistemleri satışlarında üç ay, bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında altı ay olarak uygulanır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 12/B maddesinin ikinci fıkrasında fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında altı ay olan taksitlendirme süresi 31/1/2019 tarihine kadar on iki ay olarak uygulanır.”

• 7 Kasım tarihli Resmi Gazetede ise aşağıdaki değişiklik gerçekleştirilmiştir:

“Üreticiye yapılacak ödemeler – MADDE 12/C
(1) 5362 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının temini karşılığında üreticiye birim miktar başına yapılacak ödeme; tedarikçiler ile büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler için tarifedeki azami fiyatın yüzde seksen beşinden, bunların dışındaki perakende işletmeler için ise yüzde sekseninden az olamaz.
(2) Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan birinci fıkra kapsamındaki malların en fazla yüzde beşi satılamadığı gerekçesiyle iade edilebilir.

Comments are closed.