MİRAS HUKUKUNDA ÖLENİN BORCU NE OLUR?

ÖZEL GÜNLERİ UNUTMAK BOŞANMA SEBEBİ SAYILIR MI?
15 Temmuz 2021
KRİPTO PARA DOLANDIRICILIK DAVA SÜREÇLERİ
15 Temmuz 2021

MİRAS HUKUKUNDA ÖLENİN BORCU NE OLUR?

Emlak kulisi web sitesinde Kurucumuz Av. Zafer İşeri’nin Milliyet Gazetesinde yayınlanan köşe yazısı paylaşılmıştır.

Ölen kişinin öncelikle mirasçıları onun çocuğu ve torunu gibi alt soyudur. Bu kişilerden herhangi biri, miras bırakandan evvel vefat etmiş olursa onun payı, kendi çocuklarına kalacaktır.

Şayet ölenin çocuğu ya da torunu bulunmuyor ise bu halde anne ve babası mirasçı olacaktır. Hem alt soy hem de anne baba olmadığı durumlarda ölen kişinin mirası hala ya da dayıya veya onların çocuğuna geçer.

Çocuklar açısından vefat eden babalarından kalacak miras payı, evlat edinilmiş ya da başka anneden doğan ve nüfusa kaydettirilmiş çocuklarla aynı şekilde, onlar anne baba bir öz kardeşmiş gibi hesaplanır.

Evlat edinilen kişinin bu mirasçılık sıfatı yanında, kendi ailesindeki miras hakları da devam edecektir. Bir kişiyi evlat edinen ya da onun mirasçıları, evlatlığa mirasçı olamaz.

Eş açısından değerlendirecek olursak, ölüm anında evli olmak kaydıyla başka mirasçı olmadığı hallerde mirasın tamamına hak kazanır. Çocuklar var ise 1/4, çocuk yok ancak kayınvalide ya da kayınpeder ile birlikte kalmış ise 1/2’si, ölenin büyükanne, büyükbabası ile birlikte hayatta ise 3/4 pay alacaktır. Kişi öldüğü vakit geriye hiçbir mirasçısı kalmamış ise bu halde malvarlığı devlete kalacaktır.

Zikredilen yasal mirasçıların bu hakları ya mirastan feragat ettiklerine dair bir beyanı ölümden itibaren 3 ay içerisinde ölen kişinin yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesine iletmeleri, ya da miras bırakanları hayatta iken, onlara karşı ağır cezayı gerektirecek bir suç işlemeleri durumunda ortadan kalkar.

https://emlakkulisi.com/miras-hukukunda-olenin-borcu-ne-olur/665974

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir