TEREKE TESPİT DAVALARI

Dask ve Zorunlu Deprem Sigortaları
DASK VE ZORUNLU DEPREM SİGORTALARI
15 Mart 2022
Düzensiz Göç Alımı
DÜZENSİZ GÖÇ ALIM
15 Mart 2022

TEREKE TESPİT DAVALARI

Tereke Tespit Davası

Tereke Tespit Davası

Ölüm ile herkesin hayatı son bulur iken bir yandan da hukuki bir süreç olan miras hükümleri meydana gelmektedir. Ölen kişinin(müteveffa) geride bırakmış olduklarının hak sahiplerine dağılımı süreci başlayacaktır. Tereke, ölen kişilerin mal varlığı, hak ve borçlarının tümüne verilen addır. Maddi mal varlığı, parasal veya benzer değeri olan işlemlerdir. Ölenin şahsına bağlı hak ve alacakların ise terekeye dahil edilmesi mümkün değildir. Örneğin nafaka alacakları, manevi tazminat alacakları, intifa hakkı ve sükna hakkı yani oturma hakkı gibi haklar terekeye dahil edilemeyen haklardandır.

            Miras bırakanın geride bıraktığı malların neler olduğunu bazı zamanlar mirasçılar bilemeyebilir. Örneğin miras bırakanın yani murisin İstanbul ili sınırları içerisinde kimsenin bilmediği bir taşınmazı olabilir. Bu taşınmazın varlığından haberdar olmayan mirasçı dava açmak suretiyle taşınmazın varlığı öğrenebilmektedir. Terekenin tespiti davası sadece bilinmeyen mal varlıklarının tespitini gerçekleştirmekle kalmaz aynı zamanda belirlenen terekenin korunması için hukuki tedbirler alır. Bunun anlamı, tereke tespit davası korunması gereken hukuki bir menfaatin bulunması ve bu menfaatin başka bir dava türüyle elde edilemeyecek olması halinde de hasıl olan bir dava türüdür.

            Terekenin tespiti davasını mirasçılardan her biri açabilir, tek bir mirasçının talepte bulunması davanın açılması için yeterli olacaktır, mirasçıların birlikte hareket etme gibi bir zorunlulukları bulunmamaktadır. Miras bırakanın aktifi ve pasifi önem arz etmektedir. Alacaklar, faizler, gayrimenkuller ve diğer mal varlıkları murisin yani miras bırakanın aktifini oluştururken borçlar ve masrafları ise pasifini oluşturmaktadır. Tereke tespit edilirken miras bırakanın aktifinden yani tüm mal varlığından pasifi yani borçları çıkarılır ve meydana net tereke çıkar. Aslında mirasçılara dağıtılan maddi mal varlığı net terekeden oluşmaktadır.

            Terekenin tespit edilmesi için açılan davada mahkeme araştırmalarda bulunarak miras bırakana ait mal varlıklarını tespit eder. Bu tespit işlemini gerçekleştirirken bazı kurum ve kuruluşlardan bilgiler alır. Örneğin Tapu Sicil Müdürlüğünden bilgi alarak ölen kişiye ait kayıtlı bulunan tüm taşınmazların ayrıntılı bilgisini sorar, devredilen ya da devralınan taşınmazların kimler tarafından alındığını, hangi tarihte devralındığına dair satış kayıt ve ayrıntılı bilgilerini istemektedir. Miras bırakanın terekesinde bulunan paraların tespiti açısından mahkeme, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından da bilgi almaktadır. Yine murisin bankada bulunan paraları yönünden de araştırmalar yaparak miras bırakana ait paraların ya da değerli eşyaların bulunduğu bankaları ve miktarını öğrenebilmektedir. Mahkeme sadece malların tespitini gerçekleştirmekle kalmayıp korunması gereken mallar var ise onların korunması için de gerekli önlemleri almaktadır. Tespit edilecek tereke konusu taşınmaz ve banka hesaplarının üzerine, diğer kişilere devir ve temliklerinin önlenebilmesi için ihtiyati tedbir (geçici hukuki tedbir) konulmasına karar vermektedir. Mahkeme tarafından tespit edilecek tereke için tereke temsilcisi atanabilir, tereke temsilcisi defter tutmak suretiyle terekenin zarara uğramaması için görevlendirilmiş olmaktadır. Böylelikle tereke temsilcisi, tespiti gerçekleştirilen mal varlıklarının paylaşımının yapılmasına kadar geçen sürede, gerekli koruma ve yönetim uygulamalarında bulunmaktadır.

            Miras bırakanın dünya ile ilişiğinin kesilmesinin ardından geride bıraktığı maddi mal varlıklarının mirasçılarına intikali aşamasında terekenin tespiti ve korunması hukuk açısından önemini yitirmeyecek durumdadır. Hak sahipleri, haklarını hukuka uygun ve eksiksiz bir şekilde almalıdırlar. Olaya sadece mirasçıların payları açısından bakmamalıyız. Miras bırakanın hayatta iken kazanmış olduğu mal varlıklarının miras bırakan için de bir saygı nişanesi olarak korunması ve hak sahiplerine, hukuka ve adalete uygun bir şekilde dağılımı gerekmektedir. İşte burada mirasın eksiksiz bir şekilde mirasçılara intikali için terekenin tespiti davası zaruri bir yol olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir