SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU YÜRÜLÜĞE GİRDİ

Yasama Zorunluluğu ve Kaldırılması
YASAMA ZORUNLULUĞU VE KALDIRILMASI
20 Nisan 2022
Sıfır ve ikinci el ayıplı araç satışlarında tüketicinin hakları
SIFIR VE İKİNCİ EL AYIPLI ARAÇ SATIŞLARINDA TÜKETİCİNİN HAKLARI
10 Mayıs 2022

SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU YÜRÜLÜĞE GİRDİ

             SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU YÜRÜLÜĞE GİRDİ

            Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu teklifi, TBMM Genel Kurul tarafından 22/04/2022 tarihinde kabul edilerek yasalaştı. 26/04/2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 7405 Sayılı Kanun yürürlüğe girdi.

             Peki bu Spor Yasası ile neler değişecek?  Öncelikli olarak;

            –  Kulüpler dernek statüsünden çıkarılmasına ilişkin olarak; Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkarılıp “spor anonim şirketi” vasfı kazanacak. Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Türkiye’de, devasa boyutlardaki borçları nedeniyle kanun teklifinde de yer alan tabirle teknik olarak iflas durumunda olan spor kulüpleri, dernek statüsünde oldukları için herhangi bir hukuki sorumluluk taşımadan borçlanmaya devam ediyor. Bu durumun önüne geçilmesini amaçladığı belirtilen kanunda, kulüplerin tamamı dernek statüsünden çıkarılıyor ve spor kulübü adını alıyor.   Yeni düzenleme ile birlikte “denk bütçe” sistemi gündemimize geliyor. Denk bütçe ile takımlar geliri kadar borçlanabilecek. Kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak.

            – Gençlik ve Spor Bakanlığı kulüpleri denetlemesine ilişkin olarak; Bakanlık tarafından spor federasyonlarına yapılan yardımlar ile bakanlık bütçesinden bu spor federasyonlarına tahsis edilen kaynaklar kullanılarak edinilen her türlü taşınır ve taşınmazlar, edinim amacı dışında kullanılamayacak ve bakanlık izni alınmadan üçüncü kişilere satılamayacak veya devredilemeyecek. Bakanlık, spor federasyonları veya üst kuruluşların talebi üzerine, kendisine ait spor tesislerinin işletme hakkını ve taşınmazlarını bedelsiz olarak 49 yıla kadar spor federasyonu veya üst kuruluşların faaliyetleri için tahsis edebilecek. Söz konusu spor tesisleri ile taşınır ve taşınmazların tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi bakanlık tarafından iptal edilecek. Bakanlık tarafından yapılacak denetim sonucunda tespit edilecek her türlü zarar bakanlık tarafından ilgililerden tahsil edilecek. Spor federasyonu yönetim kurulunun, genel kurul tarafından ibrası yönetim kurulunun denetim sonucu ortaya çıkacak sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak.

         – Kulüplerin mali ve idari açıdan şeffaflık kazanmasına ilişkin olarak; Futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Menajer, oyuncularla maksimum 2 yıl sözleşme yapabilecek. Komisyonu yüzde 3-5 arasında olacak. Federasyonların yönetim kurulunda en az iki milli sporcu yer alacak.

         – Kulüp borçlandırmaları sınırlandırılacak; Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10’una kadar borçlanabilecek. Bu oranın üzerinde yapılacak borçlanmalar genel kurulun nitelikli çoğunlukla vereceği kararla kabul edilecek ve ek bütçe ile yapılabilecek. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerince yapılacak 7 bin TL’nin üzerindeki ödeme ve tahsilatlar; bankalar, finansal kuruluşları veya PTT aracılığı ile yapılacak.

         – Kulüp başkanları ve yöneticileri borçlardan müteselsilen sorumlu tutulacak; Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri; mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumlu olacak. Ancak zarara sebebiyet verenlerin bütçe ve harcama ilkelerine ilişkin sorumluluklarında kasıt veya ihmal aranmayacak ve zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat etmedikçe sorumluluğu devam edecek. Bu durumda spor kulübü, spor anonim şirketi, spor anonim şirketi pay sahipleri ve bunların alacaklıları, spor kulübünün ve spor anonim şirketinin yükümlendirildiği tutar için sorumluları doğrudan takip edebilecek.

         – Menajerlik sistemine yeni düzenleme getirilmesine ilişkin olarak; 5894 Sayılı Kanuna ek olarak 7405 Sayılı Kanunda menajerlik sistemine ilişkin ek maddeler getirilmiş ve detaylı olarak düzenlenmiştir.

         – TFF’ ye bağlı kurumların yeniden düzenlenmesine ilişkin olarak; Yeni yasa, TFF’ ye, spor anonim şirketi statüsünde olmayan kulüpleri Süper Lig’e almama hakkı tanımaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir