VASİYETNAMENİN İPTALİ PROSEDÜRÜ

Yeni Sosyal Medya Düzenlemesi
YENİ SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ
14 Mayıs 2022
TÜRK VATANDAŞLIĞINA BAŞVURU ŞARTLARI DEĞİŞİYOR
28 Mayıs 2022

VASİYETNAMENİN İPTALİ PROSEDÜRÜ

Vasiyetnamenin iptali prosedürü

Vasiyetnamenin iptali prosedürü

      Vasiyetname, miras bırakanın son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya sözlü beyandır. Vasiyetname, resmi memur (noter, hakim vs.) huzurunda yapılabileceği gibi miras bırakanın kendi elyazısı ile veya koşulları varsa sözlü beyan yolu ile de geçerli bir şekilde yapılabilir. Miras bırakan ölüme bağlı bir tasarrufla; mirasçılardan biri veya birkaçı mirasçılıktan çıkarılabilir (MK m.510), mirasçı atayabilir (MK m.516), mirasçılardan birine veya üçüncü bir kişiye belirli mal vasiyeti yapabilir (MK m. 517), koşullar ve yükümlülükler (mükellefiyetler) koyabilir (MK m.515), yedek mirasçı atayabilir (MK m. 520), art mirasçı atayabilir (MK m.521) ve vakıf kurulmasını vasiyet edebilir.

Vasiyetnameler geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden itibaren bir ay içinde vasiyet edenin son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Sulh hukuk hakimi, vasiyetnameyi açar, okur ve ilgililere tebliğ eder. Bunun dışında Sulh Hakimi, eda hükmü içeren karar veremez. Vasiyetname Sulh hakimince açılıp okunmadıkça doğrudan tapuya götürülerek işlem yapılamaz.

Zafer İşeri’nin kaleme aldığı yazının tamamına Milliyet Gazetesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/dusunenlerin-dusuncesi/vasiyetnamenin-iptali-proseduru-6755924

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir