Yazılar

22 Haziran 2020

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

10/3/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (ğ) […]
22 Haziran 2020

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı (Zorunlu) Arabuluculuk

7155 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A maddesi uyarınca ticari uyuşmazlıklarda Kanun’da belirtilen konularda arabuluculuğa başvurmak dava şartı haline getirilmiştir. Böylece bu uyuşmazlıklarda dava […]
22 Haziran 2020

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, 18 NİSAN 2019 TARİHLİ VE 30749 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI. Hazine ve Maliye Bakanlığından: SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİKTE […]
22 Haziran 2020

2019 Yılı Noterlik Ücreti Tarifesi

2019 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ Noter ücreti Madde 1- Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar. Bu ücret, bir noterlik işleminde 4,94 […]
22 Haziran 2020

Avansın Verilmesinin ve İadesinin İspatı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E:2015/30608, K:2019/2601, T:04.02.2019 Üretim müdürü olan işçiye verildiği tediye makbuzu ile ispat edilen avansı iade ettiğini ispat edemeyen işçi, avansı geri ödemek […]
22 Haziran 2020

Gerçek Ücret – İspat Usulü

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi E:2016/14415, K:2019/775, T:06.02.2019 İşçinin ücret tutarı yasada belirtilen sınırları aştığı takdirde, tespiti gereken gerçek ücretin; hukuksal geçerliliğe sahip olarak düzenlenmiş bulunmaları kaydıyla, […]