Yazılar

24 Haziran 2020

KORONAVİRÜS SALGINI’NIN ÖZEL OKUL ÜCRETLERİNE ETKİSİ

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ardından tüm Dünya’yı etkisi altına alan ve ülkemizde de büyük etkilere sebep olan Koronavirüs salgını neticesinde bütün okulların […]
24 Haziran 2020

COVID-19 SEBEBİ İLE PAKET TUR SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ

Ticaret Bakanlığından: PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici […]
24 Haziran 2020

ÖNLEYİCİ HUKUK HİZMETLERİ VE ÖNEMİ

Teknolojinin değişmesi, haberleşme ve ulaşım hizmetlerinde kolaylıkların ve hızın artması, siyasal gelişmeler, rekabet koşullarının değişmesi ve hukukun hareketliliği ilkesi gereği her gün değişen kanunlar, yönetmelikler ve […]
24 Haziran 2020

KORONAVİRÜS VE BOŞANMA

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına almayı sürdüren Covid-19 veya bir diğer adıyla korona virüs, sağlığımızı tehdit etmekle kalmamakta aynı zamanda özel hayatımızı da etkilemektedir. Salgının özel […]
24 Haziran 2020

FİNANSAL PİYASALARDA MANİPÜLASYON VE YANILTICI İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazetede FİNANSAL PİYASALARDA MANİPÜLASYON VE YANILTICI İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 76/A maddesi kapsamına giren, finansal piyasalarda manipülasyon ve […]
24 Haziran 2020

KORONAVİRÜS SÜRECİNDE ARABULUCULUK

Tüm dünya ve ülkemizi kuşatan koronavirüs tedbirleri kapsamında 25.3.2020 tarih ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici birinci maddesinde de belirtildiği üzere yargı […]