Yazılar

18 Haziran 2020

Maden ve Yeraltı İşlerinde Çalışan İşçilerin Hakları

Soma faciası sonrasında yer altı maden işlerinde çalışanların çalışma koşulları ve mesleki riskleri uzun süreler gündemin ana maddesi olmuş ve bu acı olay sonrasında hazırlanan Torba […]
18 Haziran 2020

Yurt Dışında Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi

Vergi oranları, süreci ve işçilik giderleri ve verginin tahsil edilme şekli girişimler açısından  en önemli maliyet unsurları olarak algılanmakta ve yatırım konusunda belirleyici olmaktadır. Sadece  ülkemiz için değil dünyadaki […]
18 Haziran 2020

Cezaevinde Bulunan Çocuklarla Resim Sergisi

Cezaevinde Bulunan Çocuklarla Resim Sergisi İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi avukatlar ve Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği üyelerinin cezaevinde bulunan çocuklarla gerçekleştirmiş olduğu resimlerden oluşan sergi, […]
18 Haziran 2020

İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 20 […]
18 Haziran 2020

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, 17 KASIM 2018 TARİHLİ VE 30598 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI. Yapılan bu yeni yönetmelik değişikliği ile […]
18 Haziran 2020

Çocuk Hakları ve Çocuk Hakları Sözleşmesi

Çocuk Hakları ve Çocuk Hakları Sözleşmesi; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen Çocuk Hakları Sözleşmesi 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye […]