Yazılar

18 Haziran 2020

İşçilik Alacaklarında Esaslı Değişiklik

Uyuşmazlık Konusunun Çalışma Koşullarında İşçi Aleyhine Esaslı Değişiklik Olup Olmadığı Noktasında Toplandığı/Davacının Vardiyalı Çalıştırılmak Sureti İle Çalışma Koşulları Aleyhine Esaslı Tarzda Değiştirilmiş İse de Davacı Bu […]
18 Haziran 2020

Arabanın Altında Kalan Kedinin Tüm Tedavi Masrafları Sigorta Şirketi Tarafından Karşılanmasına Karar Verildi

12/07/2018 tarihli 2018/45936 sayılı Uyuşmazlık Hakem Kararı ile“arabanın altında kalan kedinin tüm tedavi masrafları sigorta şirketi tarafından karşılanmasına karar verildi”. Başvuru sahibi tarafından, 15.07.2017 tarihinde meydana […]
15 Haziran 2020

Eşine İsmiyle Hitap Etmeyen Kocaya Kişilik Haklarına Saldırı Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 06.05.2014 tarihli 2014/25298 sayılı kararı ile‘eşine ismiyle hitap etmeyen kocayı kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle kusurlu buldu.’ Davalı kocanın eşine kaba davranması, eşine […]
15 Haziran 2020

Kefalette Eşin Rızasına İlişkin Yargıtay Kararı

Kefalette eşin rızasına ilişkin Türk Borçlar Kanununun 584. maddesindeki düzenlemenin aynı kanunun 604. maddesi aval’de uygulanması gerekmemektedir. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 20.04.2018 tarih ve […]
15 Haziran 2020

Apostil Şerhi Nedir?

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil‘in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları […]
15 Haziran 2020

Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ

Perakende olarak satışa sunulan ve üretim yeri Türkiye olan malların etiket ve fiyat listelerinde “Yerli Üretim” logosu kullanılmasına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Resmi Gazete’de […]