Yazılar

18 Haziran 2020

Arabuluculuk Kavramının Şirketler için Önemi

İş yaşamında şirketlerde mutlaka süreç içerisinde karşılaşılan çatışma, uyuşmazlık, anlaşmazlık gibi kavramlarda en önemli olan hızlı ve karlı bir şekilde süreci yönetip sona erdirmektir. Arabuluculuk kavramı […]
18 Haziran 2020

Yargıtay 9.Hukuk Dairesinden İşçilik Alacakları, Fazla Mesai ve Genel Tatil Alacağına İlişkin Karar

T.C.YARGITAY9. HUKUK DAİRESİE. 2017/25318K. 2018/16565T. 25.9.2018 * İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Fazla Çalışma ve Genel Tatil Alacak Kalemleri Fiili Çalışmaya Bağlı Olduğundan Davacının Yıllık İzinde Olduğu Sürelerde Bu Alacak […]
18 Haziran 2020

Duruşmada Tasarruf ve Tutanak Verilmemesi

Duruşmalarda tasarruf edilmesine yönelik tutanak verilmemesi durumunun kanuna aykırı olması sebebi ile ilgili Adalet Bakanlığı yazılı olarak açıklamada bulunmuştur. Türkiye Barolar Birliği’nce yapılan başvuru üzerine, Adalet […]
18 Haziran 2020

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Boşanma Süreci Nasıl Başlar? Boşanma düşüncesi veya boşanmaya karar verme süreci, çiftlerin bir arada yaşamalarının taraflardan en az biri için katlanılamaz hale gelmesi ile başlamaktadır. Bir […]
18 Haziran 2020

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğinde Değişiklik

6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve geçici 3. […]
18 Haziran 2020

Noterler Birliğince Yayımlanan 19.11.2018 Tarihli Genelge

Noterler birliğince yayımlanan 19.11.2018 tarihli genelgede, 7099 sayılı yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile Türk ticaret kanununun 40. Maddesinin ikinci fıkrasındaki […]