Yazılar

24 Haziran 2020

7242 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA İNCELEME

15.04.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile başta […]
24 Haziran 2020

KİŞİLERİN HAREKETLİLİĞİNİN İZLENMESİ ve KVKK

KAMUOYU DUYURUSU (COVID-19 İLE MÜCADELEDE KONUM VERİSİNİN İŞLENMESİ VE KİŞİLERİN HAREKETLİLİKLERİNİN İZLENMESİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER) Dünya genelinde yayılma gösteren Covid-19 (Koronavirüs) virüsünün neden olduğu hastalıktan korunmak […]
24 Haziran 2020

TORBA YASA ve İNTERNET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK GERÇEKLERİ

COVİD – 19 Salgını ile tüm dünyada toplu bir şekilde mücadele verilirken, özellikle devletler bir büyük mücadele daha vermekteler. Bu da internet üzerinden yayılan ve virüs […]
24 Haziran 2020

ÇALIŞANIN BİLGİSAYARINDAN WHATSAPP YAZIŞMALARINA ULAŞMAK

“Bir şirket sahibinin, çalışanının Whatsapp yazışmalarını hukuka aykırı olarak elde etmesi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 2019/138 Sayılı Karar Özeti Şikâyetçinin rızası dışında […]
24 Haziran 2020

KORONA VİRÜS ve BORÇ İLİŞKİSİ

KORONA VİRÜS ve BORÇ İLİŞKİSİ  Yayınlayan işeri avukatlık  in Yazılar Bulaşıcı Hastalık Nedir? Canlıdan canlıya bulaşabilen, önlenmesi zor ve zaman alan bu süreçte bireylerin şahsi veya mal varlığını zarara uğratan […]
24 Haziran 2020

SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE YARAR VE HASARIN İNTİKALİ

Bu çalışmada, hasar kavramı ve kavramın Roma Hukukundan itibaren tarihsel gelişimi, uluslararası alanda satış sözleşmelerinde hasarın intikaline ilişkin hükümler, iç hukukumuzda ise 818 sayılı Borçlar Kanunu […]