Yazılar

15 Haziran 2020

İdare Mahkemesi’nin kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istemi

Danıştay 15. Daire Başkanlığı2016/8968 E. 2017/4332 K.K. Tarihi: 12.9.2017Mahkeme: İdare MahkemesiKONU: İdare Mahkemesi’nin kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istemi. ÖZET: Davalı idarenin, yolcu […]
15 Haziran 2020

Hakaret suçundan şüpheli hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın kabulü ile kararın kaldırılmasına ilişkin kararın, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulması talebi

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi2017/2036 E. 2017/9994 K.K. Tarihi: 2.10.2017Mahkeme: Sulh Ceza HakimliğiKonu: Hakaret suçundan şüpheli hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın kabulü ile […]
15 Haziran 2020

Bankadan kullandığı konut kredisine bağlı olarak hayat sigortası yaptıran murisin vefatı üzerine krediden bakiye kalan kısmın hayat sigortasından karşılanması temini istemi.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/34341 E. 2017/12596 K. K. Tarihi: 18.12.2017 Mahkeme : Tüketici Mahkemesi Konu : Bankadan kullandığı konut kredisine bağlı olarak hayat sigortası yaptıran […]
15 Haziran 2020

Şubat Ayında Bilişim Hukuku Alanında Neler Oldu Dersiniz?

Şubat ayında bilişim hukuku alanında yapılan gelişmelerle ilgili olarak aktaracağımız ana konular; 01.02.2018 tarihinde E-ticaret Güven Damgası için TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ilk yetkili […]
15 Haziran 2020

2018 Yılında Kimler E (Defter – Fatura – Arşiv) Uygulamasına Geçmeli

Elektronik Defter;  “Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünü”  olarak tanımlanmaktadır. […]
15 Haziran 2020

SGK Prim Borçları Hakkında Aklımızda Bulunması Gerekenler

Şirket yöneticileri ve ortaklarının SGK prim borçları ile ilgili olarak aklında bulunması gereken noktalar: Bilinmesi gereken ilk nokta; ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, , 6183 sayılı Amme Alacaklarının […]