Yazılar

24 Mart 2021

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YORUMLAMA

2020 yılının başından itibaren Covid-19 salgını sebebiyle birçok ticari işletme uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi farklı çalışma modelleriyle çalışmaya geçtiler. Bu kapsamda 10 Mart 2021 tarihli […]
15 Mart 2021

BASINA YANSIYAN YARGI REFORMU HAKKINDA İNCELEME

            Türk Dil Kurumu uyarınca, reform kelimesi “düzeltme” anlamına gelmektedir. Ne yazık ki bu kelime temelinde olumsuzluk barındırır çünkü düzgün bir işleyişi yeniden şekillendirmek gereksiz olacaktır. […]
10 Mart 2021

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ

Günümüzde bireyler birçok alışverişi internet üzerinden yapmaktadırlar ve buna bağlı olarak kendi kişisel bilgilerini de paylaşmaktadırlar. Telefon numarası veya mail adresi de örnek verebileceğimiz kişisel bilgilerdir […]
10 Mart 2021

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirlemektir. […]
28 Şubat 2021

KVKK VE KVKK İHLALİ SONUCUNDA KARŞILAŞILABİLECEK YAPTIRIMLAR

Günümüzde teknoloji çağının etkisiyle beraber insanlar kendileriyle alakalı birçok kişisel veriyi çeşitli kurum ve kuruluşlarda paylaşmakta ve bu veriler dijital ortamlarda kayıt altında tutulmaktadır. İnsanların kişisel […]
8 Şubat 2021
Youtube kanalınıza yüklediğiniz içerikler "ticari kazanç" kapsamında vergiye tabidir.

YOUTUBE KANALINA YÜKLENEN İÇERİKLER TİCARİ KAZANÇ KAPSAMINDA VERGİYE TABİDİR

Sayı : 88945244-010-E.5342Tarih : 11.12.2020Konu : İnternet Üzerinden Verilen Hizmetlerin Vergilendirilmesiİlgi : 12/05/2020 tarihli ve E.25078 sayılı yazı ekinde alınan özelge talep formunuz.İlgide kayıtlı özelge talep […]