Yazılar

24 Haziran 2020

TELEFON GÖRÜŞMESİ KAYITLARINA İLİŞKİN KVKK KARARI

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, veri sorumlusu şirket ile ilgili kişi arasında imzalanan aracılık sözleşmesine ilişkin işlemlerle bağlantılı olarak ilgili kişiyle yapılmış olan telefon görüşmesi kayıtlarına erişim […]
23 Haziran 2020

COVID-19 Salgını Corona ile İlgili Resmi Gazete Kararı

COVID-19 salgını nedeniyle 13/03/2020 tarihli ve 31067 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durdurulmuş, ancak zorunlu ve […]
22 Haziran 2020

DİJİTAL HİZMETLER VERGİSİ ile BAZI KANUNLAR ve 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre, dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri […]
22 Haziran 2020

İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ

( Maaş Farkı Ücret Alacağının Belirlenebilir Bir Alacak Olduğu ve Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilemeyeceği/Davacının Maaş Farkı Ücret Alacağına İlişkin Talebinin Belirsiz Alacak Davası Türünde Açılmadığının […]
22 Haziran 2020

FİLM ÇEKİM İZİNLERİ VE ORTAK YAPIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yapımcılar ile ortak yapım sinema filmlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olan “Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar […]
22 Haziran 2020

SİNEMA SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Sinema sektörünün geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için desteklenmesi amacıyla düzenlenmiş olan “Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” 15/10/2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Destek türleri; animasyon, belgesel, ilk uzun […]