Yazılar

15 Haziran 2020

Avukatlara Elektronik Tebligat Zorunluluğu Getirildi

15.03.2018 gün ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 48. maddesi ile değiştirilen 7201 […]
15 Haziran 2020

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a eklenen 7/B maddesinin dördüncü cümlesinin Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa MahkemesiBaşvuru Numarası:2017/89Karar Tarihi: 18.01.2018Konu: Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a eklenen 7/B maddesinin dördüncü cümlesinin […]
15 Haziran 2020

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan davacının eş durumu nedeniyle yaptığı tayin talebinin, puan yetersizliği nedeniyle reddine ilişkin işlemin iptali istemi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu2014/2703 E. 2016/1982 K.K. Tarihi: 11.05.2016Mahkeme: İdare MahkemesiKONU: Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan davacının eş durumu nedeniyle yaptığı tayin talebinin, puan yetersizliği […]
15 Haziran 2020

SSÇ hakkında verilen mahkumiyet hükmünün dairece bozulmasına karşı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca haksız tahrik yönünden itirazda bulunulması

Yargıtay 1. Ceza Dairesi2018/10 E. 2018/34 K.K. Tarihi: 16.01.2018Mahkeme: Ağır Ceza MahkemesiKonu: SSÇ hakkında verilen mahkumiyet hükmünün dairece bozulmasına karşı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca haksız tahrik yönünden […]
15 Haziran 2020

Şube güvenlik görevlisinin kendisine yapılan ödemeyi zimmetine geçirmesi neticesinde oluşan zararın bankaca ödenmesi sonrasında, bankanın uğradığı zarar miktarının davalılardan tahsili istemi

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi2017/44625 E.2017/31026 K.K. Tarihi: 28.12.2017Mahkeme : İş MahkemesiKonu : Şube güvenlik görevlisinin kendisine yapılan ödemeyi zimmetine geçirmesi neticesinde oluşan zararın bankaca ödenmesi sonrasında, […]
15 Haziran 2020

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31. maddesinin (8) numaralı fıkrasında yer alan“…veya yetkilendirilmiş veteriner hekim…” ibaresinin, Anayasa’nın 2. ve 128. maddelerine aykırılığı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa MahkemesiBaşvuru Numarası:2015/72Karar Tarihi: 26.5.2016Konu: Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31. maddesinin (8) numaralı fıkrasında yer alan“…veya yetkilendirilmiş veteriner hekim…” ibaresinin, […]