Yazılar

15 Haziran 2020

Kuruma Yazılı Müraacat Olmadan İcra Yoluna Başvurulamayacağı Kararı

T.C.YARGITAY8. HUKUK DAİRESİE. 2015/10237K. 2017/12426T. 9.10.2017 * KURUMA YAZILI MÜRACAAT BULUNMADAN DOĞRUDAN CEBRİ İCRA YOLUNA BAŞVURULAMAYACAĞI ( Takibin İptali – Takibe 27.11.2014 Tarihinde 5502 S.K.’un Yürürlük Tarihinden […]
15 Haziran 2020

Kurumlar Vergisi Üzerinden Kesilen Bir Kat Vergi Ziyaı Cezasının İptali Talebiyle Açılan Davada, İtiraz Konusu Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu İddiası

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa MahkemesiBaşvuru Numarası: 2017/112Karar Tarihi: 14.06.2017Konu: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 23.6.1982 tarihli ve 2686 sayılı Kanun’un 51. maddesiyle değiştirilen 378. maddesinin ikinci fıkrasının birinci […]
2 Haziran 2020

İşyerine Ait Araç ile Kazaya Karışılması Konulu Karar

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi2017/6934 E. 2017/10098 K.K. Tarihi: 28.04.2017Mahkeme : İş MahkemesiKonu : İş sözleşmesinin işyerine ait araç ile kaza yapması sonrasında tazminat ödenmeksizin işverence sona erdirilmesi, […]
2 Haziran 2020

Nitelikli Yağma, Alenen Hakaret, Basit Tehdit Suçlarından Ağır Ceza Mahkemesinin Kararına Karşı Adalet Bakanlığının Kanun Yararına Bozma İstemi

Yargıtay 6. Ceza Dairesi2017/3344 E. 2017/4691 K.K. Tarihi: 07.11.2017Mahkeme: Ağır Ceza MahkemesiKonu: Nitelikli yağma, zincirleme şeklinde alenen hakaret, basit tehdit suçlarından Ağır Ceza Mahkemesinin kararına karşı Adalet […]
2 Haziran 2020

Boşanma Kararı Sonrasında Maliki Olduğu Taşınmazın Tapu Kaydına Eş İstemi ile Aile Konutu Şerhin Terkin Edilmesinin Reddi

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu2013/4297 E. 2015/1187 K.K. Tarihi: 06.04.2015Mahkeme: Danıştay 10. DairesiKONU: Davacının, adli yargı yerince verilen boşanma kararından sonra, mâliki olduğu taşınmazın tapu kaydına […]
2 Haziran 2020

TCK’nın 75.Maddesinde Değiştirilen (1) Numaralı Fıkrasında Yer Alan “Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere…” İptaline Karar Verilmesi Talebi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa MahkemesiBaşvuru Numarası: 2017/177Karar Tarihi: 28.12.2017Konu: TCK’nın 75. maddesinin değiştirilen (1) numaralı fıkrasında yer alan “Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere…” ibaresinin Anayasa’nın 2. ve […]