Yazılar

15 Mart 2022
Dask ve Zorunlu Deprem Sigortaları

DASK VE ZORUNLU DEPREM SİGORTALARI

Ülkemizde son dönemlerde sayısında artış olan depremler, zorunlu deprem sigortasının farkındalığını bizlerde arttırdı. Bunun neticesinde DASK ve Zorunlu Deprem Sigortalarına dair sorular da artmıştır. Bu soruların […]
7 Mart 2022

KADIN HAKLARI

Kadın hakları, kadınların erkekler ile eşit şekilde sahip olduğu sosyoekonomik, siyasi ve yasal hakların tamamına verilen isim şeklinde tanımlanmaktadır. Kadın hakları kavramı özellikle 19.yy’da büyük önem […]
7 Mart 2022
Nafaka

NAFAKADA GÜNCEL DÜZENLEMELER

Nafaka; birini geçindirmekle yükümlü bulunan kimsenin, o kimseye ödemekle yükümlü olduğu, mahkeme kararıyla bağlanan aylıktır. Nafaka borcu kanundan kaynaklanan bir borçtur.  Türk Medeni Kanunumuzun 175. maddesine […]
23 Şubat 2022

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ VE HUKUKİ SÜREÇ

Değişen ve gelişen dünyada, çeşitli ulaşım araçları üretilmiş ve her geçen gün bu araçların kullanımı artmıştır. Artan araç kullanımı beraberinde trafiği meydana getirmiştir. Meydana gelen trafik, […]
29 Kasım 2021

Anayasa Mahkemesinin Moloz Kararı

25 Kasım 2021 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan, Anayasa Mahkemesi’nin  2018/7477 Başvuru Numaralı, 27/10/2021 tarihli emsal niteliğinde kararı büyük ses getirmiştir. Başvurucu Gülsüm Kestaneci ’nin sahibi olduğu […]
5 Kasım 2021

VASİYETNAMENİN DÜZENLENMESİNDEKİ USULLER

Vasiyetname, miras bırakanın son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya sözlü beyandır. Diğer bir ifadeyle miras bırakan kişinin, yasal veya atanmış […]