Yazılar

22 Haziran 2020

İşe İade Davası’nda, Boşta Geçen Süre Alacağı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E:2018/9431, K:2019/2659, T:04.02.2019 İşe iade davasında mahkemece 4 aylık yasal üst sınır gözetilmeksizin kanunun emredici hükmüne aykırı olarak boşta geçen süre alacağına […]
22 Haziran 2020

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Alınmaması, Manevi Tazminat

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E:2017/5787, K:2019/628, T:05.02.2019 Hakim manevi tazminat tutarını takdir ederken; ülkenin ekonomik koşulları tarafların sosyal ve ekonomik durumları, paranın satın alma gücü, tarafların […]
22 Haziran 2020

Kasa Açığı – Güvenlik Görevlisi – Şüphe Feshi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E:2018/11210, K:2019/2604, T:04.02.2019 Kasa açıkları meydana gelen banka şubesinde çalışan davacı güvenlik görevlisinin şüphe doğuran davranışları işveren Banka’ya şüphe nedeni ile iş […]
22 Haziran 2020

Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışma Karşılığı Ödenecek Ücret

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E:2015/28639, K:2019/2690, T:05.02.2019 Hafta tatilinde yapılan çalışma fazla çalışma sayılır ve işçiye çalışma karşılığı olmaksızın ödenmesi gereken bir yevmiye yanında, çalışmanın karşılığı […]
22 Haziran 2020

Ücret Miktarının Düşürülmesi – Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E:2018/11126, K:2019/4060, T:19.02.2019 İş sözleşmesinde belirtilen ücret miktarının düşürülmesi çalışma koşullarında esaslı değişiklik niteliğinde olup, değişikliği kabul eden işçi kabul beyanı ile […]
22 Haziran 2020

Fazla Mesai – Bilgisayar Kayıtları – Tanık

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E:2015/31428, K:2019/2594, T:04.02.2019 Fazla mesai yaptığı iddiasında bulunan banka şubesi operasyon yöneticisi olan davacı işçi ile ilgili olarak banka tarafından bilgisayar açılış […]