Yazılar

22 Haziran 2020

Siber Zorbalık ve Hukuk

Siber zorbalık ve hukuk kavramına bakmadan önce; siber zorbalık anlam olarak nedir konusuna değinilmelidir. Siber zorbalık;“bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba, özel […]
22 Haziran 2020

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ 12 Ocak 2019 tarih ve 30653 sayılı Resmi Gazete ile Çek Defterlerinin […]
22 Haziran 2020

Türk Patent ve Marka Kurumunun 2019 yılına ilişkin ücret tarifesi

“Türk Patent ve Marka Kurumunca 2019 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ” Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, patent ve faydalı model başvuru […]
22 Haziran 2020

Harçlar Kanunu ve 2019 Yılı Tebliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 82) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve […]
18 Haziran 2020

2019 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

2019 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi, Resmî Gazete’de yayımlandı. Adalet Bakanlığından: 2019 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç, konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Özel hukuk […]
18 Haziran 2020

2019 Yılı CMK Ücret Tarifesi

Müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2019 yılı tarifesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, müdafi ve vekil ücretleri bir önceki yıl için belirlenen ücretler üzerinden […]