Yazılar

22 Haziran 2020

Hayat Sigortası Sözleşmesinde Bildirilmeyen Hastalık İle Ölüm Arasında İlliyet Bağı

HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNDE BİLDİRİLMEYEN HASTALIK İLE ÖLÜM ARASINDA İLLİYET BAĞISigortalının Ölüm Sebebi Olan Karaciğer Yetmezliği Hastalığını Poliçe Düzenlenmesi Sırasında Bildiği Buna Rağmen Poliçenin “Sigortalı Adayının Sağlık […]
22 Haziran 2020

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İfade Özgürlüğüne Bakış Açısı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ nin İfade Özgürlüğüne Bakış Açısı İfade özgürlüğü, Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde ilan edilen, birçok ülke tarafından kabul edilen bir […]
22 Haziran 2020

Tanıma Ve Tenfiz Davalarına İlişkin T.C. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Kararı Özeti

Tanıma Ve Tenfiz Davalarına İlişkin T.C. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Kararı Özeti Esas No                      : 2016/20654 Karar No                   : 2018/10592                                     Söz konusu Yargıtay kararı 26.01.2019 […]
22 Haziran 2020

Yıllık Beyannameye Dahil Edilen Gelirlerden Yapılacak İndirimler Nelerdir?

Bildirilecek bir gelirin bulunması durumunda, Yıllık Beyannameye Dahil Edilen Gelirlerden indirim yapılabilmesi için ilgili mevzuatta belirtilen şartların karşılanması gerekmektedir. 1-Hayat/Şahıs Sigorta Primleri İndirimi Nedir? Yıllık gelir vergisi […]
22 Haziran 2020

Yargıtay’dan çiftçilerle ilgili emsal nitelikte bir karar

Geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaş, borcunu ödeyemeyince, alacaklı parasını tahsil için yasal yollara başvurdu. İşlemlerin tamamlanmasıyla çiftçinin tarla ve bahçe  işlerinde kullandığı öne sürülen traktör haczedildi. Çiftçi, […]
22 Haziran 2020

Kısmi Dava ve Belirsiz Alacak Davası Farkları

Kanuni Düzenlemeler:      Belirsiz alacak davası, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK”) 107. maddesinde düzenlenmiştir:  “(1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin […]